Sakomat

Dette er Kirkens Nødhjelps sakomat med internasjonale saker som er viktige i valgkampen. Ta sakomaten du også!

Hvilken parole ville du gått under i et demonstrasjonstog?

Spørsmål 1/10

Illustrasjoner av Johan Reisang og Ela Buria