Oljefondet

Det norske Oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland) har en verdi på rundt 12 000 milliarder kroner. Dette gjør fondet til verdens største børsnoterte selskap. Selv om fondet har retningslinjer som tilsier at det ikke skal investere i selskaper som bryter med etiske hensyn, finnes det ikke et system for å sjekke dette på forhånd. Dermed kommer etikk etter profitt. For å unngå at Norge tjener penger på brudd på menneskerettighetene, klimakrise og skatteunndragelse krever Kirkens Nødhjelp at fondet må filtrere ut selskapene på forhånd, istedenfor å trekke seg ut av selskapene i etterkant slik det er i dag. I tillegg må fondet aktivt investere i å oppnå bærekraftsmålene og Parisavtalen, slik at det norske folkets sparepenger bidrar til positiv utvikling.  

 

Tips til videre lesning: