Februar 2020 - DRC

Avsluttet korrupsjonssak - DRC

 

Hva skjedde:  Kirkens Nødhjelp mottok anklager om korrupsjon og misligheter gjennom vår klagekanal.

Hva gjorde vi: Vi undersøkte påstandene, gjennom dialog og dokumentasjon, for å fastslå om det var grunnlag for påstandene. Av strategiske og tematiske årsaker hadde Kirkens Nødhjelp allerede bestemt seg for å avslutte partnerskapet før klagen ble mottatt. En intern granskning ble utført av økonomipersonale fra hovedkontoret i Oslo. Ingen basis for anklagene kunne etableres. Utilstrekkelig dokumentasjon resulterte i en tilbakebetaling til Utenriksdepartementet på NOK 155 329, og beløpet kreves tilbakebetalt fra den lokale organisasjonen.

Hva lærte vi: Det kan være mange motiver bak anklager. Det er svært viktig å foreta en grundig innledende analyse av anklager før man setter igangsetter videre granskning.