Februar 2020 - Sudan

Avsluttet korrupsjonssak - Sudan

 

Hva skjedde: En av Kirkens Nødhjelps lokale partnere var ansvarlig for distribusjon til husholdninger i en flyktningleir. Det oppsto uforutsette uroligheter i leiren og 140 geiter ble stjålet.  

Hva gjorde vi:  Den lokale partneren rapporterte hendelsen til politiet. Kirkens Nødhjelp rapporterte hendelsen til hovedkontoret og til donor. Forholdet innebar ikke brudd på avtalen med Norad og saken ble avsluttet uten krav om tilbakebetaling.

Hva lærte vi: Alle lokale ansatte har blitt informert om hendelsen for å være proaktive med hensyn til lignende aktiviteter. Alternative distribusjonssteder vurderes.