Mars 2020 - Pakistan

Avsluttet korrupsjonssak - Pakistan

Hva skjedde: Ved et monitoreringsbesøk hos en lokal partner oppsto det mistanker om uregelmessigheter. Det ble gjennomført en omfattende revisjon og mistankene ble bekreftet.  

Hva gjorde vi: Kirkens Nødhjelp engasjerte et ekstern revisjonsbyrå for å foreta en granskning av mistankene. (Forensic audit).  Det ble funnet uregelmessigheter og korrupsjon og NOK 400 710 har blitt tilbakebetalt til donor. Krav har også blitt reist mot lokal partner.

Hva lærte vi:  Regelmessig monitorering er svært viktig for å avdekke korrupsjon så tidlig som mulig og viktigheten av dette ble på nytt bekreftet i denne saken. Videre er dialog og informasjonsdeling med andre givere viktig i det forebyggende arbeidet mot korrupsjon.