November 2019 - Malawi

Avsluttet korrupsjonssak Malawi

Malawi er et verdens fattigste land. Det er høy dødelighet blant mødre og barn. Vårt arbeid gjør mennesker, spesielt kvinner og unge, i stand til å kreve sine rettigheter og bygge sin kapasitet for sosioøkonomisk endring. Vi implementerer våre programmer sammen med lokale samarbeidsorganisasjoner og i nær kontakt med lokale myndighetsstrukturer.

I 2018 opplevde Kirkens Nødhjelp en varslingssak hos en samarbeidspartner. Partnerskapet er oppsagt og sakens misligholdte beløp på NOK 112 364 er tilbakebetalt til utenriksdepartementet.