September 2019 - Nigeria

Den nordlige og østlige delen av Nigeria har siden 2009 vært dypt rammet av regionale, væpnede konflikter. Voldelige angrep av ekstreme grupper som Boko Haram har gjentatte ganger vært målrettede mot sivile. Dette har forårsaket en alvorlig beskyttelseskrise. Kvinner og barn er spesielt sårbare og 87% av personene med presserende behov for beskyttelse og bistand er kvinner og barn. I denne situasjonen har Kirkens Nødhjelp operert siden 2017, med hovedfokus på kjønnsbasert vold. Kirkens Nødhjelp etablerer trygge områder med psykologisk støtte, styrking av ferdigheter i å generere et levebrød samt henvisning til helseklinikker der personalet er opplært på klinisk behandling av voldtektsofre.

Vårt arbeid finansieres av Utenriksdepartementet og av FN. Vi nådde ca 32 000 rettighetsholdere i 2018, i tillegg til etableringen av flere trygge områder for kvinner og jenter.

Kirkens Nødhjelp arbeider ofte i land som rangerer høyt på Transparency Internationals korrupsjonsindeks, og Nigeria er et eksempel på et slikt land. I september 2019 opplevde Kirkens Nødhjelp et tilfelle av korrupsjon av en av de ansatte i Nigeria. Saken ble undersøkt og den ansatte ble oppsagt. Korrupsjonstilfellet utgjorde NOK 12 023 og beløpet er blitt tilbakebetalt til Utenriksdepartementet.