September 2019 - Tanzania

Avsluttet varslingssak

Til tross for økonomisk vekst er fattigdom utbredt. I Tanzania jobber Kirkens Nødhjelp med 11 trosbaserte partner organisasjoner. Kirkens Nødhjelp gir fattige blant annet muligheter gjennom spare og lånegrupper, mikroinvestering i bærekraftig jordbruk, utdanner anti-korrupsjons grupper og støtter trosbaserte aktører i deres påvirkningsarbeid for et mer rettferdig samfunn.

I 2019 mottok Kirkens Nødhjelp en e-post fra en konsulent med anklager om utilstrekkelig styring i et av våre prosjekter. Saken ble gjennomgått av oss og siden av Norad, med konklusjon om at det ikke var basis for anklagene. Saken ble avsluttet i november 2019.