Kollektlapper

Skriv ut lapper med betalingsinformasjon dersom dere skal samle inn kollekt til Kirkens Nødhjelp. Kan brukes ensidig eller tosidig.