Tusen takk

Tusen takk for den uvurderlige innsatsen dere har gjort for årets Fasteaksjon.

Gjennom hele fastetiden, og spesielt i aksjonsdagene 22.-24. mars har menigheter lagt ned en enorm innsats i å arrangere Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.

Uten dere hadde det ikke vært mulig.