Historier, bilder og annonser

Last ned historier og bilder som blant annet kan brukes på menighetens nettside. Annonsene nederst er også en fin og enkel måte å vise at menigheten støtter TV-aksjonen.

TV-aksjonsgrafikk

Historier og bilder

 

Annonser

På TV-aksjonens nettside www.blimed.no kan du i tillegg finne andre typer annonser, i tillegg til brosjyrer og plakater. Alt til fritt bruk.