Ferdige opplegg

Her finner du ferdige opplegg og aktiviteter for ungdom, som kan brukes i ulike samlinger, for å engasjere ungdom på en måte som ivaretar det globale perspektivet.

Bruk handelsspillet eller andre aktiviterer på ungdomsklubben

Handelsspillet passer fra 20 til 70 deltakere og er en aktiviserende og engasjerende måte å forklare hvorfor fattige land ikke alltid klarer å komme seg ut av fattigdommen. Andre leker som setter fokus på urettferdig fordeling er urettferdig versjon av Kims lek og erteleken.

Hinder for rettferdighet 

1 % av verdens befolkning kontrollerer 50 % av verdens ressurser. Av 100 i en
gruppe eier altså en person like mye som de andre 99 til sammen. De fleste i Norge hører med til denne rike delen av verden. Toppledere til verdens fem største klesmerker tjente mer på fire dager enn de som lager klær i Bangladesh tjente i løpet av ett år.

En ting er å høre tall som beskriver urettferdigheten – noe annet er å kjenne litt av dette på kroppen. Det er det som er hensikten med dette opplegget: Hinder for rettferdighet. Alle aktivitetene illustrerer urettferdighet på ulike måter.

Last ned Hinder for rettferdighet

Nytt brettspill! «Stopp klimakrisen»

Dette er et samarbeidsspill for å skape engasjement for klimaet. Print ut vedleggene under og skaff en terning. 
Det er alt du trenger.  

Spillet passer for 3-5 personer. I en større konfirmantgruppe, kan man dele inn i flere spillgrupper.
Det tar 30-60 minutter (dette kan justeres).  

Klimaspillet-bruksanvisning

Kort og brikker

Spillebrett A3-format

Spillebrett A4-format del 1

Spillebrett A4-format del 2