Tips og triks

Her finner du tips og triks til hvordan engasjere ungdom på en måte som inkluderer det globale perspektivitet med aktiviteter som kan brukes i ulike samlinger.

Samarbeid med Changemaker

”Klart vi kan forandre verden!” er mottoet til Changemaker, Kirkens Nødhjelps ungdomsbevegelse. Changemaker jobber for å endre de grunnleggende, strukturelle årsakene til fattigdom og urettferdighet gjennom å drive politisk beslutningspåvirkning, gjerne med kreative kampanjer som aktiviserer ungdom.

I Sarpsborg har Changemaker og trosopplærerne samarbeidet om å starte en lokalgruppe, samt samarbeidet rundt et leiropplegg for 18-åringer.

Religionsdialog for ungdom - nyttige lenker

Det er mange som jobber med religionsdialog i Norge, på ulike måter og mot ulike målgrupper. Noen inviterer til samtaler, noen arrangerer kurs og seminarer og noen gir ut brosjyrer og bøker.

  • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har som hovedoppgave å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn.
  • Den norske kirke har egne temasider om religionsmøter. Her finnes informasjon om nasjonale og internasjonale dialoger, samt konkrete tips til initiativer der du bor.
  • Religionsdialog i Norge: Professor og forsker Oddbjørn Leirvik har samlet en rekke nyttige lenker om religionsdialog samt interreligiøse nyheter og tros- og livssynsstatistikk.