Hovedkontor i Oslo

HR-avdelingen

Cathrine Haugeli Halvorsen, HR-sjef
Tlf:+47 932 50 272
E-post: Cathrine.Haugeli.Halvorsen@nca.no 

Kommunikasjonsavdelingen

Lisa Sivertsen, konstituert kommunikasjonssjef
Tlf:
452 35 170
E-post: Lisa.Sivertsen@nca.no

Markedsavdelingen

Ragnhild Toyomasu, markedssjef
Tlf: 901 33 943
E-post: Ragnhild.Toyomasu@nca.no

Helen Wibe Nesvold, leder seksjon for innsamling
Tlf: 915 43 665
E-post: HelenWibe.Nesvold@nca.no

Siv E. Bonde, leder nettverksseksjon
Tlf: 934 22 011
E-post: Siv.Bonde@nca.no

Utenlandsavdelingen 

Arne Næss-Holm, utenlandssjef
Tlf: +47 975 01 125
E-post: Arne.Naess-Holm@nca.no

Humanitær Seksjon

Christian Visnes, seksjonsleder
Tlf:+47 991 10 774
E-post:
christian.visnes@nca.no

Seksjon for program, finansiering og partnerskap

Kristina Rødahl, seksjonsleder
Tlf: +47 922 07 763
E-post: Kristina.Rodahl@nca.no

Seksjon for sørlige Afrika, Vest-Afrika og Latin-Amerika

Marianne Opheim Sampo, seksjonsleder
Tlf: +47 934 05 816
E-post: Marianne.Opheim.Sampo@nca.no

Seksjon for østlige afrika

Pio Ding, seksjonsleder
Tlf: +47 975 39 051
E-post: Pio.Ding@nca.no

Seksjon for Midtøsten og Asia

Margrethe Volden, seksjonsleder
Tlf: 479 08 879
E-post: Margrethe.Volden@nca.no

Avdeling for Politikk og Samfunn

Lisa Sivertsen, Avdelingsleder, Politikk og Samfunn
Tlf:
452 35 170
E-post: Lisa.Sivertsen@nca.no

Økonomiavdelingen

Anders Østeby, økonomisjef
Tlf:
918 93 789
E-post: Anders.Osteby@nca.no

Bjørn Are Geithus, leder global IT
Tlf: 916 80 817
E-post: Bjorn.Are.Geithus@nca.no

Astrid Helene Andersen, leder globalt regnskap
Tlf: 996 25 691
E-post: astrid.helene.andersen@nca.no

Line Løyning, leder av Control & Compliance
Tlf: +47 98 254 442
E-post: line.loyning@nca.no

Corinna Schüttler-Kvarme, Leder av global logistikk
Tlf: +47 928 44 384
E-post: Corinna.Schuttler-Kvarme@nca.no