Rent vann

Kirkens Nødhjelp har jobbet med å sikre tilgang til rent vann i over 60 år, og regnes som en av verdens fremste aktører på vann, sanitær og hygiene (WASH) i nødhjelps- og langsiktig utviklingsarbeid. Målet er å sikre menneskers tilgang til rent vann, trygge sanitærforhold og å legge til rette for god hygienepraksis i fattige og marginaliserte lokalsamfunn. Rent vann er en grunnleggende menneskerettighet og viktig for å skape bærekraftig utvikling. Rent vann er nøkkelen til liv, helse, likestilling og fred. Det kan også være en forutsetning for skolegang — spesielt jenters.  

For jenter er tilgang til rent vann og hygieniske og trygge sanitærforhold spesielt viktig for å sikre at de kan delta på skolen på en sikker og sunn måte. Det at jenter får en utdanning skaper positive ringvirkninger i lokalsamfunnet og øker mulighetene deres for å skape bærekraftig forandring.

Rent vann til skolejenter i Pakistan

I Pakistan er manglende sanitærfasiliteter på skolene et stort hinder for jenters skolegang. Frafallet av jenter i skolen er spesielt stort etter barneskolen. Kirkens Nødhjelp ønsker derfor å etablere WASH prosjekt i syv  barne- og ungdomsskoler for jenter i Swat, en by med 2,3 millioner innbyggere i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen i Pakistan. Dette er et område i Pakistan som har spesielt store utfordringer med å beholde jenter på skolen. I Kyber Pakhuntkhwa-provisen slutter over 70% av jentene etter barneskolen.  

Prosjektet skal bidra til å redusere frafall av jenter fra skoler som følge av manglende tilgang på rent vann og dårlige sanitærforhold. Skolene som skal delta i prosjektet oppgir dette som en av hovedårsakene til det høye frafallet blant jenter.

Aktiviteter i prosjektet

  • Vi vil utbedre vann - og sanitærinfrastrukturen på skolene, inkludert tilgang til rent drikkevann, trygge toaletter og vaskefasiliteter. 
  • Lærere vil få opplæring i vann, sanitær og hygiene 
  • Jenter vil bli trent i trygg og hygienisk håndtering av menstruasjon
  • Vi vil drive påvirkningsarbeid overfor relevante lokale aktører om viktigheten av rent vann og gode sanitærforhold på skoler 

Mennesker nådd

Prosjektet vil bidra til at over 2,000 jenter vil få tilgang til rent vann og sanitærtjenester, som igjen vil bidra til at flere jenter fullfører skolegang. 

Tidsramme og Budsjett

Prosjektet igangsettes når vi har mobilisert NOK 500,000, og har en planlagt tidsramme på 6-12 måneder. Prosjektet kan skaleres opp til å inkludere flere skoler.

Rapportering

Bedrifter og andre som støtter prosjektet vil få jevnlige rapporter om prosjektets fremdrift. Dere vil motta digital informasjon om hvordan bidraget blir brukt og en pakke med materiale dere kan dele internt og i sosiale medier. For bedrifter som har relevant kompetanse vil det være muligheter for å engasjere egne ansatte pro-bono i et meningsfylt prosjekt.

Gavekort

Vi kontakter deg etter fullført betaling på neste side om hvordan vi kan tilpasse kortet til deres ansatte. Du kan velge mellom fysiske eller digitale gavekort, og vi vil skreddersy dem etter ønske med hilsen og logo. Husk også at gaver til bistandsorganisasjoner gir skattefradrag.

Gi deres ansatte andeler til dette prosjektet i gave