Kirkens Nødhjelps humanitære arbeid etter katastrofer og konflikter er godt forankret i lokale partnerskap. Med lokal forankring og ressurser klare til å distribueres er vi ofte de første til å nå de kriserammede i landene vi arbeider. 

Når tilgangen til rent vann, trygge hjem og andre nødvendige fasiliterer forsvinner er det snakk om timer før problemene blir eksponensielt verre. Ved å støtte Kirkens Nødhjelps katastrofearbeid bidrar dere til at livsnødvendig nødhjelp raskt når dem som er rammet av både natur- og menneskeskapte katastrofer. 

Vann, Sanitær og Hygiene

Rent drikkevann, toaletter, god hygiene og et rent bomiljø er nødvendig, ikke bare for å overleve, men også for å leve et verdig liv. Kirkens Nødhjelp bidrar til rettferdig og bærekraftig håndtering av alle ressurser forbundet med trygt drikkevann, sanitære forhold og hygiene gjennom dette programmet. 

I kriser og etter katastrofer gjennomfører Kirkens Nødhjelp humanitær WASH-respons etter internasjonale tekniske standarder og de humanitære prinsippene. Den humanitære responsen kan iverksettes direkte av Kirkens Nødhjelps ansatte og/eller av partnere, avhengig av den eventuelle situasjonen. 

Kjønnsbasert vold

Vold mot kvinner og jenter er et av de mest utbredte, vedvarende og ødeleggende menneskerettighetsbruddene i verden i dag. Kjønnsbasert vold tar ikke hensyn til sosiale, økonomiske eller nasjonale grenser, og øker drastisk i konflikter og andre humanitære kriser. Kirkens Nødhjelp arbeider med å forhindre og svare på kjønnsbasert vold og dens forbindelse til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Samtidig som Kirkens Nødhjelp sørger for humanitær assistanse til folk som er berørt av væpnede konflikter og andre katastrofer, bruker organisasjonen også muligheten til å arbeide for å forhindre og svare på ulikhet, kjønnsbasert vold og skadelige praksiser. Humanitære intervensjoner rettet mot å forandre skadelige praksiser konsentrerer seg om å forhindre praksiser som forsterkes i konflikter, tvangsforflytning og katastrofer.

Sikkerhet og myndiggjøring av unge jenter og kvinner er viktig for Kirkens Nødhjelp under øyeblikkelig hjelp, og det støtter kvinner og jenter i å verne om verdigheten og kraften sin.

Fredsbygging

Voldelige konflikter blir stadig mer sammensatte og er ofte drevet av ideologiske motiver kombinert med identitetsproblemer, strid om naturressurser og muligheter for økonomisk og politisk vinning. Målet til Kirkens Nødhjelps fredsbyggingsprogram er å sørge for at samfunn er mer inkluderende, sammenhengende og fredelige.

Fredsbyggingsprogrammet fremmer omfattende humanitære responser og nexus-programmering (forholdet mellom vann, mat og energi) ved å for eksempel styrke sosial samhandling og tillit mellom grupper og forsterke ikke-voldelig lokal konflikthåndtering. Det sørger også for et sett med komplementære analytiske verktøy for å bedre forstå og svare på konfliktdynamikk.

Når voldelige konflikter bryter ut, kan Kirkens Nødhjelp kjempe for sterkere beskyttede omgivelser og for en fredelig løsning og bærekraftig fred. Vi kan også støtte religiøse aktører og andre interessenter i å omskape normer og eliminere de underliggende årsakene og drivkreftene til konflikt.

Katastrofefondet

Vi kan nesten aldri forutse en katastrofe. Det vi vet er at de fattigste alltid er mest utsatt, og vi vet at de første døgnene er kritiske.
 
Ved å bidra til katastrofefondet gjør dere det mulig for oss å raskt kunne gi nødhjelp neste gang en katastrofe rammer verdens fattigste. Det gir oss den ryggdekningen vi behøver for å gjøre en innsats i de avgjørende første timene.

Rapportering

Bedrifter og andre som støtter katastrofefondet vil få tilsendt en årlig rapport over Kirkens Nødhjelps arbeid med katastrofer. Dere vil motta digital informasjon om hvordan bidraget blir brukt og en pakke med materiale dere kan dele internt og i sosiale medier. For bedrifter som har relevant kompetanse vil det være muligheter for å engasjere egne ansatte pro-bono i et meningsfylt prosjekt. 

Gavekort

Vi kontakter deg etter fullført betaling på neste side om hvordan vi kan tilpasse kortet til deres ansatte. Du kan velge mellom fysiske eller digitale gavekort, og vi vil skreddersy dem etter ønske med hilsen og logo. Husk også at gaver til bistandsorganisasjoner gir skattefradrag.

Gi deres ansatte bidrag til katastrofefondet i gave