MÅLET MED PROSJEKTET

Samarbeidet mellom Vikingbad og Kirkens Nødhjelp bidrar til et bærekraftig samfunn ved å .

 

Les om da Linda Sagplass besøkte prosjektet i Etiopia:

https://www.kirkensnodhjelp.no/gi-stotte/bedriftstotte/partnermagasin1/1/partnere/vikingbad-stotter-tilgang-pa-rent-vann/

Kontekst

Info om landet, situasjonen, behovet

Respons

Hva var behovet, hvordan ble det svart på, hva har samarbeidet resultert i

 

Historien om ?

Success story fra lokalområdet, enten fra bistandsmottaker eller partner

 

Takknemlig

Sitat fra beneficiary

"..."

- Fatima.

Resultat

Hvor mange er hjulpet, hvordan er situasjonen nå, hvilke endringer er blitt mulig pga samarbeidet

 

SAMMEN FOR EN RETTFERDIG VERDEN

– sitat fra ansatt