Tørke i Etiopia

16 millioner mennesker står i livsfare på grunn av tørken som har rammet Etiopia. Kirkens Nødhjelp har levert sikkert vann til 40.000 mennesker som opplever den verste sultkatastrofen på 30 år.

Halvparten er barn

Over halvparten av de som rammes av tørkekatastrofen er i følge myndighetene barn. Tørken som ble forverret av værfenomenet El Niño har ført til at det er lite mat å finne. Ikke bare for menneskene i de hardest rammede områdene, men også dyrene deres; deres levebrød og kilde til mat og melk. Innbyggerne i det folkerike landet på Afrikas Horn er for det meste bønder. Når avlingene uteblir, vannkildene tørker inn og dyrene dør, forsvinner livsgrunnlaget deres. Veien til en svært alvorlig hungerskatastrofe er farlig nær, og tiden til å stanse sultedøden i Etiopia er knapp.

Til tross for tapet av årets Teff-avling, forbereder Dagne jorda hans på regnet han håper kommer. Foto:Hilina Abebe / Kirkens Nødhjelp.
Til tross for tapet av årets Teff-avling, forbereder Dagne jorda hans på regnet han håper kommer. Foto:Kirkens Nødhjelp.

En av de mange rammede er bonden Dagne, som har mistet 35 av dyrene sine, og nå frykter for levebrødet sitt og fremtiden til barna. Les Dagnes historie

Anne-Marie Helland i Etiopia. Foto:Kirkens Nødhjelp
Anne-Marie Helland i Etiopia. Foto:Kirkens Nødhjelp

- Jeg har sett og snakket med folk som er desperate etter hjelp til å overleve. Da er det oppløftende å møte noen av de 40 000 menneskene som har fått tilgang til rent vann som følge av vår nødhjelpsinnsats i høst. Nå må vi bare stå på og redde så mange liv som mulig, sier vår generalsekretær Anne-Marie Helland, som i dag har besøkt Ankober, et av områdene i Etiopia som er hardest rammet av den verste tørken på 30 år.

Varslet katastrofe

Katastrofen som nå rammer Etiopia og forårsaker at hver tiende etiopier sulter, ble varslet allerede høsten 2015. Kirkens Nødhjelp har forberedt nødhjelpsinnsatsen og arbeidet med tørken siden september 2015. Nå utvider vi arbeidet med å reparere brønner og forbedre vannkilder i hardt tiltrengte områder. Sammen med våre partnere sørger vi også for tilgang til mat.

Vann redder liv

Siden september 2015 har Kirkens Nødhjelp arbeidet med krisen, for å sørge for at mennesker og dyr for tilgang til livsnødvendig vann. Bøndene i Etiopia har måttet venne seg til klimaendringer og at regnvannet blir mer uforutsigbart eller uteblir. Kirkens Nødhjelp har et omfattende arbeid i landet for å lære bønder nye måter å dyrke jorda på, og for å sikre fremtidige avlinger. Men nå har El Niño gjort situasjonen verre enn på mange tiår. 

Kirkens Nødhjelps innsats

 

Kirkens Nødhjelp jobber med å rehabilitere brønner og optimalisere vannkilder for å gi flest mulig vann. Folk får også opplæring i å bevare og behandle vannet på en trygg måte, og vi gir opplæring i hvordan de kan sikre vanntilførsel i tørkeperioder. Akkurat nå kan vi se at i områdene vi har arbeidet med dette programmet, er befolkningen i en bedre situasjon selv nå i denne dramatiske tørken. Sammen med Kirkens Nødhjelp jobber bant annet vår partner Dan Church Aid med matsikkerhet.

Støtt Kirkens Nødhjelps vannarbeid!