Hiv- og aids-prosjekt i Nord-Laos

Blant akha-folket i Nord-Laos går Kirkens Nødhjelp nye veier i et prosjekt for å redusere smitte av hiv og seksuelt overførbare sykdommer. Film og såpeopera er viktige stikkord. 

Akha er en etnisk minoritet som blant annet lever i det nordlige Laos. Denne gruppen er av flere grunner, blant annet deres tradisjonelle kultur, ekstra utsatt for smitte av seksuelt overførbare sykdommer. Det er god grunn til å tro at gruppen også vil være særligutsatt for hiv-smitte.

I 2005 startet Kirkens Nødhjelp et prosjekt for å øke kunnskapen om seksuelt overførbare sykdommer blant akha-befolkningen i to av de nordligste distriktene i Laos. Prosjektet legger stor vekt påkultursensitivitet, og bygger på grundig kjennskap til befolkningen og deres særlige utfordringer.

 

Såpeopera som ”språk”

Laotisk er det offisielle språket i Laos, men en stor del av akha-befolkningen har liten eller ingen utdannelse og forstår heller ikke laotisk. Dermed får de ikke nytte av den informasjonen som myndighetene distribuerer.

Kirkens Nødhjelps prosjekt går nye veier for å nå akha-folket med informasjon om hiv og aids. Et av de viktigste mediene for å formidle informasjon er videoer som vises i landsbyene. For å vekke interesse, har videoene fått en form som minner om såpeoperaer. Dette har vist seg å være svært effektivt. I tillegg til videoer, har en satset på informanter som henvender seg til jevnaldrende og likesinnede.

Økt kunnskap og mindre smittefare

Prosjektet gir også mulighet for diagnostisering og behandling av seksuelt overførbare sykdommer, samt henvisning til hiv-testing ved aktuelle helseklinikker.

Kirkens Nødhjelps hiv- og aidsprosjekt blant akha-befolkningen i Nord-Laos har ført til økt kunnskap om seksuelt overførbare sykdommer og hiv og aids, i tillegg til endringer i atferd som reduserer faren for smitte.

 

Rapport om prosjektet

Dersom du vil vite mer om arbeidsmåter, erfaringer og resultater fra vårt hiv- og aids-prosjekt blant akha-befolkningen i Nord-Laos, kan du lese rapporten "Documenting Practice, The case of the HIV/AIDS/STD Prevention for Akha Population".

  

For mer informasjon, kontakt: 

Publisert: