Din bedrift forandrer verden

Vann, klima og bærekraftsmålene

På vei mot en vannsikker fremtid

Rapport

På vei mot en vannsikker fremtid

Vann er vår viktigste kilde til fremtidig livsgrunnlag og verdiskapning, og den er truet. Måten vi håndterer fremtidens vannkriser på vil være avgjørende for vårt fremtidige livsgrunnlag og verdiskapning.

Rapporten "Maneuvering towards a water safe future - a global water intelligence report and a handbook for businesses" ble lansert på Arendalsuka.
Leder for bærekraftige investeringer i Storebrand, Matthew Smith og generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Lisa Sivertsen presenterer rapporten «Maneuvering towards a water safe future». Foto: Camilla Grøtta, Kirkens Nødhjelp
Leder for bærekraftige investeringer i Storebrand, Matthew Smith og generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Lisa Sivertsen presenterer rapporten «Maneuvering towards a water safe future». Foto: Camilla Grøtta, Kirkens Nødhjelp.

Last ned rapporten

Rapporten "Maneuvering towards a water safe future - a report on water in a changing climate and a guide on how to take action» ble lansert på Arendalsuka 15.august 2018. Rapporten har vi skrevet i samarbeid med Storebrand da vann er et tema som både Kirkens Nødhjelp og Storebrand er opptatt av og som vi ønsket å løfte da vi mener det haster å ta tak i vannutfordringene vi står ovenfor i verden.

Tross våre ulike ståsted som humanitær aktør og finansinstitusjon står vi på felles grunn: Vann er vår viktigste kilde til fremtidig livsgrunnlag og verdiskapning, og den er truet. Vi slår oss derfor sammen for å understreke viktigheten av, og være pådriver for, konkret handling mot bærekraftsmålene. Rapporten gir kunnskap om verdens vannsituasjon, samt gir veiledning om hvordan man som bedrift tar grep for å levere på bærekraftsmål nummer 6 – Rent vann og gode sanitærforhold.

Investorbransjen har vist seg å bli en av de viktigste aktørene for å drive arbeidet med bærekraftsmålene fremover og Storebrand er i front når det gjelder å sette krav til selskapers bærekraftsnivå. Verden dreier seg sakte mot 2030 og vi trenger flere på laget for å endre årsakene bak verdens vannkrise. Imens jobber Kirkens Nødhjelp med å redde liv og sikre livsgrunnlaget til de som rammes av for lite eller for mye vann akkurat nå.

Rapportlansering

«Klimaendrigene handler til syvende og sist om vann»
Erik Solheim, Executive Director UNEP

På lanseringen under Arendalsuka hadde vi et spennende panel som belyste tematikken fra ulike sider. De ulike deltagerne var Erik Solheim, Executive Director, UNEP (FNs miljøprogram), Karin Gjerde-Meyer, Bærekraftsanalytiker i Storebrand, Bjarne Aamli, Brand and Marketing manager, Amiblu, Elise Must, Head of Corporate Social Responsibility i Hydro og Lisa Sivertsen, Konstituert generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Det hele ble ledet av ordstyrer Ylva Lindberg, Partner i QVARTZ.

Ønsker du å høre hva som ble diskutert kan du høre på tredje episode av podcasten Vidvinkel og episoden; Vassrisiko.

Vi hadde også gleden av å presenterte rapporten på World Water Week i Stockholm, se filmen

Ønsker du mer informasjon; kontakt Camilla Grøtta: cgr@nca.no

Om Oss

Storebrand er en ledende aktør i det nordiske markedet for langsiktig sparing og forsikring. I Storebrand er bærekraft en integrert del av kjernevirksomheten. Det betyr at økonomiske, sosiale og miljømessige aspekter vurderes før det tas beslutninger. Storebrand er kåret til verdens nest mest bærekraftige selskap og til verdens mest bærekraftige finansselskap av World Economic Forum.

Kirkens Nødhjelp var 70 år i 2017 og har blitt kåret til beste bistandsorganisasjon av Norad. Kirkens Nødhjelp gir nødhjelp i katastrofer og jobber langsiktig for utvikling. For å fjerne årsaker til fattigdom påvirker vi samtidig myndigheter, næringsliv og religiøse ledere til å ta rettferdige beslutninger. Vår spesialkompetanse i humanitære katastrofer er vann, sanitær og hygiene, og alt vårt arbeid utføres uten intensjon om å endre menneskers religiøse tilhørighet.

Tilbake