Skatteregler for gaver til ansatte

Mange opplever regelverket rundt beskatning av gaver som uoversiktlig. Fra og med inntektsåret 2021 kom det nye regler og her gir vi deg de viktigste punktene du bør kjenne til.

Bilde1.png

 

Donasjoner til organisasjoner

Gaver og donasjoner til Kirkens Nødhjelp gir rett til skattefradrag for virksomheten. Beløpet må være minimum kr. 500, maksimalt fradrag for gaver er kr. 25 000 per år. 

Vi må ha selskapets org. nummer og vil rapportere beløpet til skattemyndighetene. Man kan ikke føre beløpet selv. Donasjonen må være overført senest 30. desember for at gavene skal være på Kirkens Nødhjelps konto innen 31. desember slik Finansdepartementet krever.

Vil din bedrift støtte vårt arbeid? Gi en donasjon til Kirkens Nødhjelp her

Interessert i å bli partner? Kontakt oss på bedrift@nca.no

Gaver

Hovedregelen i skatteloven er at man skal betale skatt av gaver fra arbeidsgiver. Det vil i praksis si at alle fordeler knyttet til arbeidsforholdet, skal skattlegges som lønn. Det finnes likevel en rekke unntak der gaver er skattefrie:

Jubileums- eller oppmerksomhetsgaver i arbeidsforhold

Gaver etter minst 20 års tjenestetid kan ha en verdi av inntil kr. 8 000. Gaven må gis i form av en gjenstand eller gavekort som ikke kan innløses i kontanter eller lignende. Det er også skattefritt dersom den ansatte får penger til kjøp av en gave og etterpå leverer kvittering til arbeidsgiver. Det samme gjelder når slike gaver gis etter minst 10 års ytterligere tjenestetid. Disse gavene kan mottas skattefritt.

Jubileums- og oppmerksomhetsgaver er ikke skattepliktige om gaven består i annet enn pengegaver, og skattefritaket gjelder kun for verdier inntil kr 5 000. Som jubileums- eller oppmerksomhetsgaver regnes gaver i anledning av at

  • bedriften har bestått i 25 år eller i et antall år som er delelig med 25,
  • mottakeren gifter seg,
  • mottakeren fyller 50 år, og deretter hvert tiende år,
  • mottakeren slutter etter minst 10 år i bedriften eller går av med pensjon.

Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi, f.eks. blomster, konfekt eller lignende kan likevel gis skattefritt.

Donasjoner eller kjøp av symbolske gaver (gavekort levert i posten eller på epost) regnes som støtte til Kirkens Nødhjelps arbeid og gir skattefradrag til kjøper. Kjøp av fysiske produkter i nettbutikken gir ikke rett til skattefradrag. 

Dere kan finne flotte meningsfulle gaver i Kirkens Nødhjelps nettbutikk Gaver som forandrer verden

Skattefrie gaver til ansatte

Fra og med inntektsåret 2021 er den generelle beløpsgrensen for skattefrie gaver i arbeidsforhold på kr 5 000. Det vil si at hver ansatt skattefritt kan motta gaver som sommergaver og julegaver, til en verdi av inntil kr. 5 000 (eks. frakt) per inntektsår. Selskapet trenger heller ikke betale arbeidsgiveravgift av beløpet. Det er en forutsetning at gaven gis i form av en gjenstand eller gavekort som ikke kan innløses i kontanter eller lignende.

Gis det gaver over denne verdien, må mottaker betale skatt for det overskytende, og selskapet må beregne arbeidsgiveravgift.

Vær oppmerksom på at små gaver av bagatellmessig verdi ikke inngår i beløpsbegrensningen på kr 5 000 og derfor ikke anses som skattepliktig for mottaker. Disse bagatellmessige oppmerksomhetene kan arbeidsgiver kreve skattemessig fradrag for. Slike oppmerksomheter gjelder også utenfor ansettelsesforhold.

Donasjoner eller kjøp av symbolske gaver (gavekort levert i posten eller på epost) regnes som støtte til Kirkens Nødhjelps arbeid og gir skattefradrag til kjøper. Kjøp av fysiske produkter i nettbutikken gir ikke rett til skattefradrag.  For gaver til flere ansatte kan man få egne kort med logo.

 

Dere kan finne flotte gaver og oppmerksomheter til de ansatte i Kirkens Nødhjelps nettbutikk Gaver som forandrer verden
Ønsker dere kort med egen logo? Kontakt oss på bedrift@nca.no

 

Gaver til forretningsforbindelser

Du kan gi julegaver og andre mindre gaver til kundene dine. Gavene er vanligvis ikke fradragsberettiget. Slike gaver har en beløpsbegrensning på kr. 275 per gave for å ikke være skattepliktig for mottaker. Disse gavene vil være skattemessig fradragsberettiget for selskapet, men selskapet får ikke momsfradrag for beløpet. Dersom gaven har en bagatellmessig verdi under 100 kroner, vil selskapet få skattemessig fradrag og fullt momsfradrag.

Gi en gave som forandrer verden for kr. 250! Gaven som forandrer et liv  - Vann forandrer alt.
Vil dere heller gi en liten donasjon kan det gjøres på våre nettsider kirkensnodhjelp.no