Du kan forandre alt!

Vær med å forandre liv! Med 300 kroner i månedlig støtte – 10 kroner dagen – kan du hver måned gi ett nytt menneske varig tilgang til rent vann.

Med din støtte kan du redde liv og forandre liv. Med din stemme kan du forandre verden.

VÆR MED Å REDDE LIV, FORANDRE LIV OG FORANDRE VERDEN!

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Fast månedlig betaling med:

eller
Gaven din kan gi 300 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned

Å være fattig er å mangle muligheter. I Norge bruker hver av oss i gjennomsnitt 160 rent vann hver dag fra kranen hjemme. Samtidig mangler nær 700 millioner mennesker tilgang til trygt vann. Hver dag bruker kvinner og barn 125 millioner timer på å hente vann. Det er tid som kunne vært brukt på inntektsgenererende aktiviteter eller skolearbeid. Den lange marsjen med en tung vannkanne på hodet gir store helseplager, og vannet kommer ofte fra åpne, forurensede vannhull eller bekker. Hvert 90. sekund dør et barn av en vannrelatert sykdom. Hvert år får nær én million mennesker bærekraftig tilgang til trygt drikkevann, kun gjennom Kirkens Nødhjelps prosjekter. For 300 kroner kan du hver måned sikre ett menneske varig og trygg tilgang til rent vann, slik at du forandrer alt for ett menneske.

les mer om hvordan vi forandrer liv

Den største katastrofen er urettferdigheten

Vi kan ikke forhindre naturkatastrofer, og ofte kan vi ikke en gang forutse dem. Men vi vet at de fattigste alltid rammes hardest. Vi vet at de første timene er avgjørende. Og vi vet at rent vann og trygge sanitærforhold redder liv. Kirkens Nødhjelp er fremst i Norge på vann- og sanitærløsninger i humanitære katastrofer. Vi har tilgang, kapasitet og kompetanse lokalt i hele verden gjennom vårt nettverk av organisasjoner og kirker, moskeer og templer. Vi kan rykke ut raskt med eksperter fra vår beredskapsgruppe i Norge, og med utstyr fra globale depoter flere steder i verden. Vi arbeider for å redde liv i den akutte fasen, støtte gjenoppbyggingen og gjøre samfunnene mindre sårbare for fremtidige kriser. Med din månedlige støtte er du med og redder liv i katastrofer og konfliktområder over hele verden.

Les mer om hvordan vi redder liv i katastrofer

Å være fattig er å mangle muligheter

Fattigdom skyldes urettferdighet. Derfor arbeider Kirkens Nødhjelp for å endre spillereglene i verdenssamfunnet, samtidig som vi redder liv i katastrofer og forandrer liv gjennom langsiktige utviklingsprosjekter.

Én prosent av verdens befolkning kontrollerer over halvparten av alle verdiene på jorden. De 62 rikeste personene eier like mye som de fattigste 3,5 milliardene mennesker. Én av tre har ikke et ordentlig toalett å bruke, og én av ti har ikke en gang tilgang til trygt drikkevann. Sammen med mange gode krefter, gjør vi store fremskritt i bekjempelsen av ekstrem fattigdom. Samtidig ser vi at rikdommene, og makten, konsentreres i hendene på stadig færre.

Rikdom er makt til å lage spilleregler. Vi jobber for at spillereglene skal gi muligheter også til de fattige. Kirkens Nødhjelp er del av en global bevegelse for rettferdighet, sammen med over 130 partnere og søsterorganisasjoner innenfor ACT Alliance og vår ungdomsorganisasjon Changemaker. Hvis mange nok taler med én stemme, kan vi bli hørt der spillereglene lages. Vi ser at arbeidet nytter, både i fattige lokalsamfunn, i trossamfunn, i internasjonal politikk og ikke minst i norsk politikk. Med din støtte til våre SMS-opprop 1–2 ganger i måneden, gir du de stemmeløse en stemme der beslutningene tas.

Les mer om hvordan vi forandrer verden