Si ja til gjeldssletteordning, Norge

49 land har et urovekkende høyt gjeldsnivå, i følge Verdensbanken, og noen utviklingsland betaler mer i gjeldsnedbetaling enn de får i bistand. Nå kan Norge støtte en løsning i FN.

Mange fattige land må bruke store summer fra budsjettene sine på å betjene gjeld. Dette går utover helse og utdanning i fattige land. Elfenbenskysten brukte for eksempel halvannen gang mer penger på gjeldsbetjening enn de mottok i bistand i 2014. Ofte stammer gjelden fra forhold der långiver burde tatt større ansvar. 

I dag finnes det ikke noe upartisk ordning som kan hjelpe land ut av gjeldskriser. Sammen med vår ungdomsbevegelse Changemaker og organisasjonen SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, samt sivilsamfunn og myndigheter i utviklingsland, jobber vi for at en slik gjeldssletteordning skal utarbeides av FN. Norge kan spille en viktig rolle i arbeidet.

Norge stemte blankt i 2014

Dersom du er blant dem som har mottat sms-opprop fra Kirkens Nødhjelp en stund, husker du kanskje at vi ba om din underskrift for ca ett år siden. Den gang ba vi Norge stemme for et forslag i FN om å opprette en slik gjeldssletteordning.

Selv om flere rike land stemte mot, og Norge og rundt 40 andre land stemte avholdende, ble det et heldigvis et klart flertall i avstemningen i FNs generalforsamling.

Ny sjanse til å stemme ja

Den 10. september skal alle FN-landene stemme over ni prinsipper om hvordan statene skal håndtere gjeld. Får dette forslaget flertall, vil dette være med å legge grunnlaget for å opprette en uavhengig gjeldshåndteringsmekanisme i FN. Målet er at den nye ordningen skal hindre nye gjeldskriser. I tillegg skal ordningen fungere som en uavhengig megler mellom utlånerne og landene som skylder penger, for å løse gjeldskrisene etter ordnede kjøreregler.

Da Norge i fjor stemte blankt under avstemningen i FN i fjor var begrunnelsen at forslaget ikke var godt nok gjennomarbeidet. Nå som prosessen har kommet mye lenger mener vi at tiden er moden for at Norge går foran blant de rike landene og stemmer ja til forslaget.

Hjelp oss å legge press på norske myndigheter til å stemme ja på FNs generalforsamling! Signer oppropet ved å sende en sms med kodeord OPPROP GJELD og ditt navn til 2468.

Send SMS med Iphone

Send SMS med Android

Publisert: