rent vann redder liv

Koronakrisen rammer hardt og brutalt, og millioner av mennesker er i livsfare. Rent vann og hygienetiltak har aldri vært viktigere.
 
Som fast giver til Kirkens Nødhjelps arbeid, kan du sikre ett menneske varig tilgang til rent vann – hver eneste måned. Rent vann redder liv og forandrer liv. Sammen forandrer vi verden.

Bli fast giver!

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Fast månedlig betaling med:

eller
Gaven din kan gi 300 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned

14 år gamle Hawo har allerede rukket å flykte fra tørke, miste moren og broren sin og bo i flyktningleir i Somalia til tross for sin unge alder. Du kan hjelpe sårbare mennesker som Hawo i koronakrisen. Ved å gi månedlige bidrag kan du kjempe sammen med oss i kampen mot koronaviruset!
 

SLIK JOBBER VI MED HYGIENE

Over en årrekke har vi skaffet millioner av mennesker rent vann og trygge sanitærforhold. Vi har delt ut hygienepakker med såpe, bind og bleier til flyktninger og overlevende etter katastrofer. Opplysningsarbeidet starter med mødrene og barna. Mødrene lærer om betydningen av å vaske hendene etter toalettbesøk og før amming, matlaging og måltider. Barna lærer fort og er ikke redde for å passe på at alle andre også vasker hendene sine skikkelig. Og når god håndvask er blitt en vane, lar ikke resultatene vente på seg. Hvert sykdomstilfelle medfører store kostnader i form av transport til klinikk, legetime, medisiner og tapte inntekter. Hygiene er rett og slett fattigdomsbekjempelse.

DETTE GJØR KIRKENS NØDHJELP AKKURAT NÅ

Nå øker vi fokuset på rent vann og hygiene og informasjonsspredning om koronaviruset. Her er noen eksempler på hva vi gjør nå. 

Somalia sender vi ut massemeldinger om god hygiene, håndvask og sosial distansering. Vi engasjerer mediepersonligheter og sprer informasjon om koronaviruset. Vi bygger håndvaskstasjoner på offentlige steder og felles latriner/fasiliteter i områder for internt fordrevne. Vi leverer også såpe og klor, reparerer vannforsyningssystemer, støtter vannbedrifter, samt distribuerer hygienesett og såpe til utsatte husholdninger. Hygienepromotører, samfunnskoordinatorer, og utdannings- og vannkomiteer får god opplæring i hygienepromotering.

Haiti fokuserer vi på håndvaskopplæring av skolebarn. Vi installerer håndvaskstasjoner på offentlige steder, også deler vi ut såpe, klorin og andre hygieneprodukter. I enkelte områder har vi kontantstøtte til kvinner til hygieneprodukter. Vi jobber med å spre informasjon om koronaviruset via radio og mobile høytalere. 

Til syriske flyktninger i Libanon har koronaviruset vært en del av hygieneopplæringen. Her har informasjon om smitteforebygging blitt digitalt, og det jobbes med bevisstgjøring via SMS, WhatsApp og andre sosiale mediekanaler. Vi sørger også for beskyttelsesutstyr og hygieneprodukter som såpe og klorin.

Mali jobber vi tett med regionale myndigheter og deler ut hygieneartikler i tillegg til å drive opplæring innen hygiene. Vi planlegger å informere via lokalradio på flere språk og alliere oss med religiøse ledere. Med flere midler vil vi også starte arbeidet med å etablere flere vannsystemer.

Vi har nå målrettede tiltak mot spredning av koronaviruset i over 20 land, men trenger din hjelp for å nå ut til enda fler!
 

En vannpost i Etiopia. Foto: Håvard Bjelland / Kirkens Nødhjelp.

For å sikre bærekraftige løsninger, arbeider Kirkens Nødhjelp helhetlig med årsakene til vannkrisen både globalt og lokalt i mange land, samtidig som vi hvert år sikrer mer enn 1 million mennesker tilgang til rent vann. Som fast giver til Kirkens Nødhjelps arbeid, kan du sikre ett menneske varig tilgang til rent vann – hver eneste måned.

Les mer om hva det betyr å være fast giver her.

Rent vann redder og forandrer liv. Sammen forandrer vi verden.