Rent vann redder liv. FORANDRE. FOR ANDRE.

Nesten 800 millioner mennesker har ikke tilgang til rent vann. Urent vann tar liv hver eneste dag. Hjelp oss å sørge for rent vann til mennesker i krise. Vi er der nøden er størst. Du kan gjøre en forskjell.

For 250 kr kan du sikre ett menneske varig tilgang til rent vann – hver eneste måned.

 

VELKOMMEN TILBAKE SOM FAST GIVER!

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Fast månedlig betaling med:

eller
Gaven din kan gi 250 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned

Hva går pengene til? 

Se filmen om hva våre fantastiske givere bidro til i 2022!

 


Rent drikkevann, toaletter, god hygiene og et rent bomiljø er nødvendig, ikke bare for å overleve, men også for å leve et verdig liv. For å sikre bærekraftige løsninger arbeider Kirkens Nødhjelp helhetlig med årsakene til vannkrisen både globalt og lokalt, samtidig som vi hvert år sikrer mer enn 1 million mennesker tilgang til rent vann. Sammen med våre partnerorganisasjoner jobber Kirkens Nødhjelp med:

  • Brønnboring
  • Tilgang til vann i katastrofesituasjoner
  • Utdeling av hygienepakker med såpe, bind og bleier til flyktninger og overlevende etter katastrofer
  • Bygging av latriner og mye mer.

Som fast giver til Kirkens Nødhjelps arbeid, kan du sikre ett menneske varig tilgang til rent vann – hver eneste måned. Les mer om hva det betyr å være fast giver her.

RENT VANN FORANDRER ALT

Som fast giver til Kirkens Nødhjelps arbeid, kan du sikre ett menneske varig tilgang til rent vann – hver eneste måned.

Les mer om hva det betyr å være fast giver her.