Informasjon til faste givere via Vipps

Tusen takk for at du støtter Kirkens Nødehjelps arbeid! Dine gaver har stor betydning for mennesker som har vært utsatt for krig og katastrofe.

Ta kontakt med Giverservice på telefon 22 09 27 00 (09:00-15:00) eller e-post giver@kirkensnodhjelp.no for å gjøre følgende:

  • Heve eller senke beløpet på dine faste betalinger
  • Endre intervallet på betalingene
  • Sette avtalen på pause i inntil ett år
  • Oppdatere personlig informasjon
  • Endre på måten du mottar informasjon fra oss
  • Stanse avtalen

Vi er stolte over å ha deg med på laget!

BARN SKAL FÅ VÆRE BARN: Du gir barn mulighet til å tenke på annet enn krig og elendighet. 
BARN SKAL FÅ VÆRE BARN: Du gir barn mulighet til å tenke på annet enn krig og elendighet.