Bor en brønn!

Etiopia

Gjør en forskjell i Etiopia

Etiopia blir stadig rammet av tørke, og spesielt i Samre-regionen nord i landet. Sammen med Kirkens Nødhjelp kan din skole hjelpe flere lokalsamfunn i et helt dalføre å ta vare på det verdifulle regnvannet. I stedet for at regnet renner bort, føres det ned i bakken og samles opp slik at det tilfører jorda fuktighet og gir gode vekstvilkår for maten som dyrkes i området. Sammen forhindrer vi nye sultkatastrofer og hjelper mennesker i et helt dalføre å finne sin egen vei ut av fattigdom!

Vi arranger ikke skoleturer til dette landet for tiden.

Være noe for andre