Hva gjør Kirkens Nødhjelp

Om Kirkens Nødhjelp

Dette er Kirkens Nødhjelp

Dette er Kirkens Nødhjelp

Nødhjelp? Bistand? Politikk? Religion? Vann? Geiter? Hva er egentlig Kirkens Nødhjelp?

De fleste nordmenn har hørt om Kirkens Nødhjelp. Vi er en av de humanitære organisasjonene som har høyest tillit i den norske befolkningen. Mange forbinder oss med rent vann. Og noen er usikre på «kirken» i navnet vårt. Her finner du svarene på noen av de spørsmålene du kanskje stiller deg om Kirkens Nødhjelp.

Arbeidsområder

Kirkens Nødhjelp jobber internasjonalt og sørger for rent vann, sanitærtjenester og hygienetiltak i nødhjelpsoperasjoner, langsiktige utviklingsprosjekter og beslutningspåvirkende arbeid. Samtidig fokuserer vi på likestilling, mødre- og barnehelse, freds- og forsoningsarbeid, mikrofinans, jobbskaping og andre tema som fremmer helhetlig utvikling av samfunn.

Arbeidsmåter

Kirkens Nødhjelps oppdrag er å redde liv, forandre liv og forandre verden. Vi er på plass med akutt nødhjelp i områder rammet av katastrofesituasjoner og i flyktningleirer. Vi driver langsiktige utviklingsprosjekter som skal gi mennesker muligheter til å finne sin egen vei ut av fattigdom og gjøre dem mindre sårbare i kriser. Og ikke minst driver vi beslutningspåvirkende arbeid overfor myndigheter, næringsliv, religiøse autoriteter og andre for å fjerne de grunnleggende årsakene til fattigdom og fremme fred, utvikling og likestilling.

Lokale partnere

For å sikre effektivitet og kvalitet i vårt arbeid, samarbeider Kirkens Nødhjelp tett med lokale organisasjoner over alt der vi er. Vi hjelper våre partnere å utvikle seg til profesjonelle aktører som kan ta i bruk sin lokalkunnskap og tilgang til å skape størst mulig positiv endring for hver krone og gi mottakerne av hjelpen eierskap til prosjektene.

Verdigrunnlag

I 1947 strakte norske menigheter ut en hjelpende hånd til Tysklands sivile ofre. Slik ble Kirkens Nødhjelp født. Vi har fortsatt kirkelig eierskap, verdigrunnlag og mandat, og det er et fortrinn i en verden der livssyn og trossamfunn fortsatt spiller en viktig rolle på alle nivåer i samfunnet.

Kirkens Nødhjelp er der for alle, uansett tro, livssyn, politisk overbevisning, etnisitet, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering. Vi samarbeider med kristne, muslimske, hinduistiske, buddhistiske, jødiske og sekulære organisasjoner, og alt vårt arbeid er rettighetsbasert. Som kirkelig organisasjon har vi en unik mulighet til dialog om sensitive tema som tvangsekteskap, barneekteskap, kjønnslemlestelse og annen praksis som ofte er kulturell, men gjerne begrunnes religiøst.

Vi inspireres av fortellingen om den barmhjertige samaritan (Luk 10) og utøver tjenesten sammen med mennesker og organisasjoner som deler våre verdier. Hjelpen gis betingelsesløst og uten intensjon om å påvirke menneskers religiøse tilhørighet.

Les mer om vår kirkelige tilknytning.