Bor en brønn!

Etiopia

Nyhetsbrev fra reise til Etiopia, Samre, Sept 2019

Nyhetsbrev fra reise til Samre -september 2019

Når du kan lukte, se og kanskje til og med klappe kua som en familie på tre har fått, da blir årets innsamlingsaksjon plutselig også til å ta og føle på. I september reiste seks elever og tre lærere fra Asker, Røyken og Stabekk vgs og to av Kirkens Nødhjelps ansatte til Samre distriktet i Etiopia for å besøk mennesker som på ulike vis har fått støtte fra innsamlingsaksjonene elevene ved disse skolene har arrangert.

Kuer og sparing

En tirsdag møtte vi Abriha Desta, 46 år. Hun bor sammen med de to barna sine i et lite hus utenfor landsbyen «Amdi Woyane» Kebele i Etiopia. 

 

Gjennom prosjektet til Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECYM) med støtte fra Kirkens Nødhjelp, har hun fått hjelp til å skaffe seg ei ku.

Den sikrer en stabil økonomi som gir henne muligheten til å sende barna på skole. Selv er hun blitt en del av et felles kooperativ med andre kvinner i lignende situasjoner. Kooperativet tilrettelegger for sparing og kan gi økonomisk støtte hvis det trengs. Hun har også fått opplæring i hvordan dyrke jordflekken hun eier og hjelp til å skaffe gjødsel slik at den kan gi fòr til kua og den nye kalven. Her har ei enkel ku gitt positive ringvirkninger inn i flere av hverdagens utfordringer og sysler.

Bier

Tidligere samme dag stoppet vi litt utenfor landsbyen. Der oppe i åssiden skimtet vi noen gule bikuber og et par gutter med skjerf rundt hodet. De bar på noe som så ut som røykpumper. Det var birøkterne Mulu og Gebresselasie. I dag var det deres ansvar å se til biene som eies av åtte jenter og syv gutter i et kooperativ. Dette er ungdommer som ikke eier land fra før. Det er en situasjon som gjør det vanskelig for dem å skaffe inntekter. 

Men via prosjektet til EECYM, har de fått opplæring i birøkting og forretningsstrategier. De har holdt på i ett år og har til sammen solgt 80 kg honning, og i tillegg selger de biekolonier og bivoks til lys på det lokale markedet. Birøkting er en av flere aktiviteter som EECYM tilbyr, og de har et spesielt engasjement for ungdommer og unge voksne som ikke selv er landeiere. I tett samarbeid med de lokale myndighetene kan EECYM bistå familier og enslige og sikre dem en inntekt fra aktiviteter som er stabile og klimavennlig.

 

Poteter

Neste dag var det poteter på menyen. Mange poteter. For med klimautfordringer som etiopierne merker godt, kan klimatilpassede poteter være en løsning når avlingene svikter. I utkanten av landsbyen møtte vi tre potetbønder. En av bøndene, Gebru Meresa, forklarte at før dyrket han korn, men avlingene ble raskt tatt av tørken. Potetplantene, som han fikk til låns fra EECYM, derimot klarer å motstå den sterke sola og mangelen på vann. Dette har endret livet til familien på 10. Ikke bare kan poteten brukes til alt, men den kan være en døråpner til så mye mer.

Potetene har for eksempel gitt bonden Letekidan Teame det hun trenger til å begynne å bygge et nytt hus for seg og de to barna sine. Den siste potetbonden vi møtte, Hailekrios Hagos, beskrev planene han har om også å dyrke andre grønnsaker og ulike krydderplanter som har en høy markedsverdi. Det er ganske så sikkert at ingen av dem er typiske «couch potatoes».

Okser på feting

Inne i landsbyen kom vi hjem til 30-åringen Wolday Miruts. Sammen med kona er de med i oksefetningsprosjektet til EECYM. I bakgården stod det to okser som gomlet på høy fra et trau. Oksene skal ikke ut på beite, men være hjemme og bli fete, og det er flere grunner til det. Først og fremst så gir en fet okse mer utbytte hos slakteren enn en okse som har trasket rundt på beite i tre måneder.

For det andre så tærer ikke oksene like mye på naturen og landskapet hvis de står hjemme. Dermed kan man hindre jorderosjon og avskoging hvis flere følger Woldays eksempel. Wolday fortalte at før var han en dagarbeider som ga en uforutsigbar inntektsstrøm. Oksene derimot har skapt stabilitet og nye muligheter. De har fått oppgradert huset hvor de bor med sine fire barn og skaffet seg et esel som hjelper kona når hun henter vann. I tillegg har Wolday kunnet plukke opp skolebøkene for å fullføre 7. klasse.

Dette er bevis på at prosjektet ikke bare gagner deltakeren, men også hele lokalsamfunnet. Det forhindrer utflytting, kooperativene gir medlemmene økonomisk trygghet og flere av innbyggerne for en utdanning.

Bedre skole

Mellom grønne enger og trær som svaier lett i vinden, ligger landsbyens skole. På vår siste besøksdag ble vi møtt av en parade med syngende elever, da vi gikk oppover alleen inn i skolegården. Med ulike tiltak har lærernes og elevenes opphold på skolen blitt bedre. Skolen har kjøpt sin egen ku som står i en liten stall i hjørne av skolegården. Inntektene de får fra melkesalg går til innkjøp av skolemateriale til elever fra familier som ikke har råd til å kjøpe det selv. I et annet hjørne står det en vanntank som de har mottatt fra Kirkens Nødhjelp. Den gjør det lettere for elevene å vaske hendene og generell vask skolen har blitt enklere.

Inne i et av klasserommene avsluttet vi besøket med sang fra elevene. Vi var også så heldig å få oppleve den etiopiske kaffesermonien som ble servert med brød og popcorn. Til slutt ble det holdt en tale fra en landsbyens leder som forklarte hvordan de ulike prosjektene har forbedret levekårene til så mange av landsbyboerne.

Enkle grep

På denne reisen har det blitt tydelig at det ofte er bare enkle grep som skal til for å gi økonomisk trygghet og for å forhindre «matusikkerhet». Ei ku, en okse eller en potetplante kan være akkurat den hjelpende hånden en familie trenger for å kunne sende barna sine på skole eller at en enslig kvinne får makt og kontroll over sitt eget liv.

Hver elev som bidrar i innsamlingsaksjonen, er med på å virkeliggjøre positive endringer i livene til menneskene i Samre distriktet.

 

Tilbake