Bor en brønn!

Etiopia

Nyhetsbrev fra reise til Etiopia, Samre. Okt 2018

Nyhetsbrev fra reise til Samre - oktober 2018

På min reise til området Samre i Etiopia møtte jeg fantastiske mennesker! I et område rammet av tørke fikk menneskene til en utrolig utvikling med meget begrensede muligheter.

Kirkens Nødhjelps partnerorganisasjon EECMY (Ethiopian Evangelical Church of Mekane Yesus) imponerte med en enorm kunnskap og engasjement for nærmiljøet.

Dette er avgjørende for å løse de utfordringer som menneskene i Samre må takle. Men det som imponerte aller mest var enkeltmenneskene! Med få sjanser, i et område preget av tørke og begrensninger tok de mulighetene de fikk og endret sitt og sine barns liv. Dette med en styrke og stolthet som gjør dem til forbilder for andre!

Klimaprosjektet i Samre er et prosjekt bestående av mange små prosjekter som har som mål å gjøre befolkningen mer robust mot klimatrusler og samtidig bidrar til bedre levekår for menneskene som bor der.

Samre

Etter et par timers kjøring på humpete veier kom vi frem til vårt første besøk, dyrlegen i landsbyen. Her skjer blant annet vaksinering av storfe.

Dyrlegen reiser også rundt og sørger for inseminering av kuer. Dette fører til en sunnere storfebestand. Okser og kuer er svært viktige for mennesker i Samre. Oksene brukes til å pløye jorda hvor den maten de lever av dyrkes og er derfor en livsviktig del av deres hverdag.

Videre reiste vi til et av mine høydepunkter for turen, besøket hos Birhane. Dette møtet gjorde et sterkt inntrykk selv den lille tiden vi tilbrakte hos henne.

Se filmen fra oppholdet her

Birhane ble med i prosjektet for 2,5 år siden. Hun startet med et lån til 6 sauer og har siden den gang har hun skaffet seg geiter, kue og kalv, høner, kjøpt seg land og gjennom dette fått mulighet til å sende alle 4 barna på skolen! I tillegg er hun med i en gruppe med 20 andre kvinner som sammen sparer midler! Den dyrkede marken hennes og dyrene demmer også opp for spredning av tørkeområder. Snakk om å få mest mulig ut av det lille vi kan bidra med! Det er få muligheter for kvinner som av ulike grunner ikke har en mann og lånet til de seks sauene gjorde Birhane i stand til å ta ansvar for sitt eget liv. Jeg opplevde henne som en stolt og sterk kvinne.

Samre

Vi besøkte flere av kvinnene i hennes situasjon. Men neste punkt på programmet var bikubene! Vi vandret gjennom et landskap som takket være klimaprosjektets irrigasjonsvanning er frodigere enn det var tidligere. Oppe i åsen er det flere bikuber. Disse drives av ungdom som ved endt skolegang kan selge honning og være med å brødfø familien.

Det var så tid for lunsj og Etiopiernes gjestfrihet viste seg hvor enn vi kom – selv om de ikke hadde så mye delte de av den maten de hadde; det kunne være grillet mais, brød, den tradisjonelle «Injera», brus, søt kaffe eller popkorn.

Klimaprosjektet har mange ulike tiltak for å bedre befolkningens robusthet mot klimatruslene, hovedsakelig tørke. Vårt neste møte var med en bonde som gjennom prosjektet hadde fått tilgang til en type frø som gjorde avlingene klare på kortere tid. I begynnelsen var bøndene skeptiske til en ny type frø, men når de så hvor mye raskere avlingene vokste var de ikke i tvil.

Dagen etter besøkte vi en familie som hadde fått en solcellelampe. Solcellen gjorde livet enklere for familien da alternativet er en oljelampe som er kostbar og forurensende. Med lys på kvelden har barna mulighet til å lese lekser når mørket har senket seg. Det var også på trappene med 15 solcelledrevne vannpumper, så ny teknologien gir nye muligheter for menneskene i Samre.

Samre

Dagen etter var høydepunktet besøk på en skole. Vi ble mottatt med sang og omvisning – virkelig stas med fantastisk mottakelse med så mange glade barn og voksne! Støtten har gått til ulike tiltak ved denne skolen. En stor vanntank gjør en virkelig forskjell og bidrar blant annet til mulighet for bedre hygiene.

Flere barn i Samre har ikke anledning til å begynne på skolen i normal skolealder fordi de må jobbe hjemme. Flere av barna har mulighet senere og en spesialklasse hvor tre skoleår ble gjort unna i løpet av et var også et tiltak i prosjektet.

Samre

I løpet av skolebesøket ble vi også mottatt av borgemesteren som i detalj fortalte hva støtten hadde gått til. Det var imponerende hvor god oversikt han hadde over alle som hadde mottatt støtte. Desta, lederen av partnerorganisasjonen ECCMY, fikk stadig telefoner med spørsmål om resultater, det var tydelig at de hadde god kontroll på hvem som fikk hva.

Mange ulike tiltak må til for å gjøre livet litt tryggere mot klimatruslene. Støtten gjennom prosjektet gjør menneskene i Samre bedre rustet mot tørke og gir barna anledning til å gå på skole. Støtten er med på å gi et bedre liv og i lengden redde menneskeliv.

 

Tilbake