KJØKKENHAGER OG SKOLEMAT

Malawi

Gjør en forskjell i Malawi

Malawi er et land med stor befolkningsvekst. Antall innbyggere er omtrent fordoblet de siste 20 årene. Befolkningstettheten er blant de høyeste i Afrika. Det sier seg selv at utfordringene står i kø her. Det handler blant annet om å bukt med sult og underernæring. Det handler om å produsere nok mat, sørge for matsikkerhet.

Framover må det produseres mye mer mat på samme, eller mindre, areal for å sikre befolkningen at befolkningen ikke sulter. Her kommer Kirkens Nødhjelp inn i bildet!

Helt i felt

Alefa i Malawi

Klimasmart jordbruk i Malawi