Kirkens Nødhjelp og klima

COP21

1.8 millioner underskrifter overlevert til FN-sjef

1.8 millioner underskrifter overlevert til FN-sjef

Klimaendringene rammer allerede i dag, og de rammer den fattigste delen av verden hardest. Derfor må den rike delen av verden ta sitt historiske ansvar.Christina Figueres begynte å gråte da hun mottok 1,8 millioner underskrifter for klimarettferdighet under tverreligiøs klimamarkering lørdag 28.november i Paris.

Under en tverreligiøs markering i Paris i forkant av klimatoppmøtet overleverte ledere fra alle verdensreligionene nesten 1,8 milloner underskrifter til generalsekretær for FNs klimasekretariat, Christiana Figueres. Underskriftene har blitt samlet inn gjennom fire globale kampanjer for klimarettferdighet, blant annet ACT Now for Climate Justice som Klimapilegrim 2015 er en del av.

Figueres, tydelig rørt av engasjementet som underskriftene viser, takket for hver meter som klimapilegrimene har tilbakelagt på veien til Paris, og sa at det gav håp om en avtale under klimatoppmøtet.

Ingeborg Midttømme, biskop i Den norske kirke, bar ved begynnelsen av markeringen frem vannflasken fra klimapilegrimsvandringene i Norge, sammen med symboler fra andre pilegrimsvandringer som har nådd frem til Paris til Klimatoppmøtet.

Biskop Ingeborg Midttømme under overrekkingen av underskriftene til Christiana Figueres.
Biskop Ingeborg Midttømme under overrekkingen av underskriftene til Christiana Figueres.

- Vannet er et symbol på liv, men også på håpet til tusenvis av nordmenn som har vandret for at klimatoppmøtet vil sette verden på en annen kurs, sa Midttømme.

Folkets klimamarsj samtidig i Oslo

Samtidig under Folkets klimamarsj i Oslo overrakte biskop Helga Haugland Byfuglien 9000 underskrifter, som har blitt samlet inn i Norge under Klimapilegrim 2015, til utenriksminister Børge Brende.

Her fremmet kirke, miljøbevegelse og fagbevegelse et felles krav om at Norge må ta ansvar og bidra til en rettferdig klimaavtale i Paris.

Haugland Byfuglien understreket også at menneskerettighetsaspektet er nødt til å komme tydelig frem i selve avtaleteksten.

- Vi vet at klimaendringene rammer de fattige i verden hardest. Det er urettferdig og kan ikke fortsette, sa biskop Byfuglien i sin tale.

Klar melding til beslutningstakere

På markeringen i Paris deltok også en norsk interreligiøs delegasjon bestående av blant annet Imam Ibrahim Saidy fra Islamsk Råd Norge, Ingrid Joys fra Den katolske kirke og Anne Sender, medlem av Det mosaiske trossamfunn. De stod samlet sammen med religiøse ledere fra hele verden bak en klar melding til beslutningstakerne, om at de rike landene har et ansvar for å bidra mer til å stanse klimaendringene og at nå er tidspunktet for å gjøre ord om til handling.

- Nå må politikerne tørre å ta de ambisiøse og nødvendige skrittene, slik at vi får en forpliktende avtale verden kan leve med også i framtiden. Hva skal verdens ledere med makt, hvis det eneste de blir husket for er at de ikke turde bruke makten, da det var som mest avgjørende?, spurte Ingrid Joys.

Forhandlingene må gi en rettferdig løsning

Mandag 30.november åpner klimatoppmøtet COP21 i Paris. Målet er en bindende klimaavtale som kan begrense den globale oppvarmingen til 2 grader over førindustrielt nivå. En delegasjon med representanter fra ulike kirke- og trossamfunn i Norge deltar som observatører. Hovedbudskapet deres er at klimaendringene rammer urettferdig. Det er de fattige i verden, de som har bidratt minst til å skape klimaendringen,e som rammes hardest. Derfor må rike land som Norge bidra sterkere for å stanse klimaendringene.

Kirkens Nødhjelps pressekontakter i Paris:

Ingrid Næss-Holm, Klimarådgiver
E-post: inh@nca.no 
Tlf: 932 42 468 / 454 39 034

 

Tilbake