Kirkens Nødhjelp og klima

COP21

Erna Solberg tar til orde for økte utslippskutt

Erna Solberg tar til orde for økte utslippskutt

Erna Solberg har nettopp avsluttet sin tale på åpningsdagen på klimatoppmøtet i Paris. Der tok hun til orde for et langsiktig mål og for at alle land skal øke sine nasjonale mål hvert femte år.

Vi er glade for at Norge inntar en tydelig posisjon på hva som skal skje etter Paris. Med utslippsmålene som ligger på bordet når vi ikke togradersmålet. Derfor er det viktig at ambisjonene økes jevnlig i årene som kommer, sier Ingrid Næss-Holm, klimarådgiver i Kirkens Nødhjelp.

Statsministeren lovet også i dag en dobling av bevilgningen til det grønne klimafondet. Dette til tross for at potten til klimafinansiering ble reduserert med 1 mrd kroner i statsbudsjettet.

  • Kirkens Nødhjelp synes det er bra at Statsminister Erna Solberg lover å doble Norges bidrag til det grønne klimafondet. På denne måten sikrer vi at det også kanaliseres helt nødvendige penger til klimatilpasning i de fattigste landene, sier Ingrid Næss-Holm, klimarådgiver i Kirkens Nødhjelp.

Statsministeren lanserte tidligere i dag et nytt fond for markedsbaserte klimatiltak i utviklingsland, sammen med Tyskland, Sverige, Sveits og Verdensbanken.

  • Det er bra statsministeren er tydelig på at eventuelle utslippskutt gjennom disse kvotene vil komme i tillegg til dagens forpliktelse på 40% kutt innen 2030. Dette må også gjelde for andre land som blir med på initiativet, så kvotekjøpene ikke erstatter nasjonale kutt lovet i Paris, sier Næss-Holm.

Næss-Holm synes det er rart at initiativet er satt i gang uten noen utviklingsland med på laget, ettersom det er der tiltakene skal gjennomføres.

  • Norge og de andre initiativtakerne må forsikre seg om at dette er noe utviklingsland ønsker, og å ta dem med i utformingen av fondet. Det er viktig at de har en hånd på rattet for at dette tiltaket skal fungere, sier Næss-Holm.

Kirkens Nødhjelps pressekontakter i Paris:

Ingrid Næss-Holm, Klimarådgiver
E-post: inh@nca.no 
Tlf: 932 42 468 / 454 39 034

 

Tilbake