Kirkens Nødhjelp og klima

COP21

Forventer at Erna bidrar til fremgang i forhandlingene

Forventer at Erna bidrar til fremgang i forhandlingene

Mandag taler statsminister Erna Solberg ved åpningen av klimatoppmøtet i Paris. – Erna må vise at Norge vil bidra til å få en rettferdig klimaavtale i havn, sier Ingrid Næss-Holm, klimarådgiver i Kirkens Nødhjelp. 

Den norske statsministeren skal sammen med statsledere fra hele verden tale ved åpningen av klimaforhandlingene. Kirkens Nødhjelp forventer at Erna Solberg ikke bare skryter av tidligere norske bidrag i talen sin:

– Norge har gjort mye bra, men vi er fortsatt langt unna å ta vårt rettferdige ansvar for å stanse klimaendringene. Nå må alle land brette opp ermene for å få en avtale som setter verden på riktig kurs. Solberg må komme med bidrag som er med på å bringe forhandlingene videre, sier klimarådgiver Ingrid Næss-Holm. 

De rike må ta ansvar

Kirkens Nødhjelp følger forhandlingene i Paris. I tillegg til å gi verden en klimaavtale som setter kursen mot å begrense den globale oppvarmingen til to grader, er det viktig at avtalen anerkjenner at de rike landene har et spesielt ansvar.

Ingrid Næss-Holm er klimarådgiver i Kirkens Nødhjelp og deltar på klimaforhandlingene i Paris.
Ingrid Næss-Holm er klimarådgiver i Kirkens Nødhjelp og deltar på klimaforhandlingene i Paris.

– Det er verdens fattige som rammes hardest av klimaendringene. Samtidig er det vi i den rike delen av verden som har det største ansvaret for klimaendringene. Avtalen i Paris må anerkjenne dette, og rike land som Norge må bidra til mer utslippskutt og klimatilpasning i utviklingsland i tillegg til å kutte mer i sine egne utslipp, sier Næss-Holm. 

– Avstanden er stor mellom de fattige og rike landene i Paris. Norge liker å skryte av at vi kan bygge bro og skape tillit. Da må vi bidra med både mer utslippskutt hjemme og mer penger til klimatiltak i fattige land, sier Næss-Holm

1,8 millioner underskrifter

Kirkens Nødhjelp har mobilisert stort sammen med kirkene i Norge og trossamfunn over hele verden i forkant av klimatoppmøtet. Lørdag 28.november overrakte Kirkens Nødhjelp, sammen med en bred allianse av trosbaserte aktører, nærmere 1,8 millioner underskrifter til leder for FNs klimasekretariat, Christiana Figueres.

Christiana Figueres mottok de 1,8 millionene underskrifter før COP21.
Christiana Figueres mottok de 1,8 millionene underskrifter før COP21.

Alliansens budskap er at klimaendringene truer skaperverket og mennesker over hele verden, men spesielt de fattige. Rike land må derfor bidra mer til å stanse klimaendringene, og bidra til utslippskutt og tilpasning til klimaendringene i fattige land, siden mange  av disse landene ikke har ressursene til å gjøre dette selv.

Overrekkelsen skjedde i forbindelse med en stor, tverreligiøs markering i Saint-Denis Paris. Religiøse ledere fra alle verdensreligioner stod samlet i kravet om en rettferdig klimaavtale. Fra Norge deltok en interreligiøs delegasjon med representanter fra Islamsk Råd Norge, Det mosaiske trossamfunn, Den katolske kirke, Den norske kirke og frikirkene i Norge. 

Kirkens Nødhjelps pressekontakter i Paris:

Ingrid Næss-Holm, Klimarådgiver
E-post: inh@nca.no 
Tlf: 932 42 468 / 454 39 034

 

Tilbake