Kirkens Nødhjelp og klima

COP21

Holder pusten før ny avtaletekst

Holder pusten før ny avtaletekst

To dager før verden skal komme til enighet om en ny klimaavtale legges det frem nytt forslag til tekst. Teksten er ventet i dag kl 13, og mange utviklingsland er spente på om forslaget vil komme kravene deres i møte.

Frem til i dag har forslaget til tekst vært 43 sider langt og fullt av motstridende forslag og parenteser.

Den vanskeligste utfordringen nå blir å lykkes med en enighet mellom rike og fattige land. Fattige land kommer ikke til å akseptere en avtale som skyver byrden over på dem, sier Ingrid Næss-Holm, klimarådgiver i Kirkens Nødhjelp.

Ingrid Næss-Holm er klimarådgiver i Kirkens Nødhjelp og deltar på klimaforhandlingene i Paris.

Den formelle delingen av rike og fattige land under FNs klimaavtaleverk er fra 1992. Denne inndelingen er utdatert, men vi må ikke glemme at det fortsatt er forskjell på land. Nå er utfordringen å skape en ny og mer dynamisk måte å fordele ansvaret mellom rike og fattige, sier Næss-Holm.

Klimafinansiering

Klimafinansiering er et av de viktigste og vanskeligste spørsmålene i forhandlingene. Her får vi sannsynligvis ikke en enighet før i siste innspurt.

Rike land, Norge inkludert, må gå med på avtalepunkter som på troverdig vis sikrer finansiering av nødvendige klimatiltak i fattige land i mange år fremover. Og da må en ikke glemme tiltak som hjelper fattige land å tilpasse seg et mer ekstremt klima.

Det er helt avgjørende å få på plass en avtale som både er ambisiøs og rettferdig. På denne måten kan vi stoppe klimaendringene uten å blokkere for utvikling i fattige land, sier Næss-Holm.

 

Kirkens Nødhjelps pressekontakter i Paris:

Ingrid Næss-Holm, Klimarådgiver
E-post: inh@nca.no 
Tlf: 932 42 468 / 454 39 034

 

Tilbake