Kirkens Nødhjelp og klima

COP21

Ny klimaavtale på plass

Ny klimaavtale på plass

12. desember ble en ny klimaavtale vedtatt på klimatoppmøtet i Paris. Beskjeden er klar; Nå må vi handle!

For første gang i historien har hele verden forpliktet seg til klimahandling. Selv om ulike land kommer til å bevege seg i ulik hastighet er overgangen til en utslippsfri verden nå uunngåelig, sier Ingrid Næss-Holm, klimarådgiver i Kirkens Nødhjelp fra klimatoppmøtet i Paris.

Overgangen til en fornybar verden er nå uunngåelig. Regjeringer, investorer og bedrifter må enten ri denne bølgen eller bli feid bort av den, sier Ingrid Næss-Holm.

Ingird Næss-Holm er klimarådgiver i Kirkens Nødhjelp og har fulgt forhandlingene i Paris.
Ingird Næss-Holm er klimarådgiver i Kirkens Nødhjelp og har fulgt forhandlingene i Paris.

Det er første gang vi har en klimaavtale som gjelder for alle verdens land. Samtidig legger den klart størst ansvar på de rike landene. Avtalen fra Paris sier også at verden skal stanse temperaturstigningen på 1,5 grader.

1,5-gradersmålet er mulig å nå, men tiden for utsettelse er over. Vi må handle nå. Målet krever at alle verdens ledere øker sine forpliktelser hvert femte år, noe teksten heldigvis legger opp til, sier Næss-Holm.

Håp for verdens fattige

Det slås fast at kampen mot klimaendringene skal gjøres i tråd med mål om fattigdomsbekjempelse og en bærekraftig utvikling. Det er viktig og helt avgjørende å løse våre to store utfordringer parallelt. Hvis ikke vil det ene bare slå bena under det andre ,sier Ingrid Næss-Holm.

Kirkens Nødhjelp mener utfallet av Paris-toppmøtet gir verdens fattige et nytt håp for fremtiden.

Avtalen gir oss en ypperlig mulighet til å styre unna en klimakrise som vil ramme de aller fattigste hardest. Nå blir det opp til Norge og alle verdens land å levere god klimapolitikk på hjemmebane, sier Ingrid Næss-Holm.

Norsk økonomi må legges om

Norsk økonomi er fortsatt svært avhengig av olje og gass. Signalet fra Paris er at disse ressursene er i ferd med å bli historie.

Toget til en fornybar fremtid er satt i bevegelse. Regjeringen, oljefondet, næringslivet og folk flest må nå velge om de vil stige på eller stå igjen på perrongen når toget går, avslutter Ingrid Næss-Holm.

Kirkens Nødhjelps pressekontakter i Paris:

Ingrid Næss-Holm, Klimarådgiver
E-post: inh@nca.no 
Tlf: 932 42 468 / 454 39 034

 

Tilbake