Kirkens Nødhjelp og klima

COP21

Rapport: Norge må gjøre mer

Rapport: Norge må gjøre mer

Før klimatoppmøtet i Paris har alle land blitt oppfordret til å melde inn sine bidrag til klimakampen. En ny rapport som Kirkens Nødhjelps partner Christian Aid har vært med å utgi, viser at rike land må øke sine bidrag.

Onsdag 2. desember ble rapporten "Fair Shares: A Civil Society Equity Review of INDCs" lansert på klimatoppmøtet i Paris. Bak rapporten står 19 miljø- og utviklingsorganisasjoner.

Rapporten tar for seg den innmeldte bidragene, hvert land har meldt inn innen klimatoppmøtet. Disse bidragene har blitt vurdert ut fra en "rettferdighetskalkulator", som setter objektive kriterier for hvordan utslippene i verden burde fordeles. Forfatterne bak rapporten er Stockholm Environment Institute med Sivan Kartha i spissen. I fjor skrev de rapporten Norway's Fair Share of an Ambitious Climate Effort på oppdrag fra Kirkens Nødhjelp.

– Rapporten som legges frem nå viser helt tydelig at Norge bør gjøre mer enn de gjør i dag. Skal vi ta det rettmessige ansvaret for hva vi historisk sett har sluppet ut, må vi både kutte mer på hjemmebane og sikre mer i klimafinansiering til fattige land, sier Kirkens Nødhjelps klimarådgiver Ingrid Næss Holm til Vårt Land.

Les hele rapporten på civilsocietyreview.org

Tilbake