De største partiene overser utviklingspolitikken

De norske partiene bryr seg for lite om utviklingspolitikk, viser Kirkens Nødhjelps gjennomgang av utkastene til partiprogram. – Nå må landsmøtene ta ansvar og løfte utviklingspolitikken høyere opp på agendaen, oppfordrer Ingrid Næss-Holm, leder for avdeling for politikk og samfunn i Kirkens Nødhjelp.

Kirkens Nødhjelp har gitt innspill til programarbeidet hos alle stortingspartiene. Nå foreligger de siste utkastene til programmer for stortingsperioden 2017-2021, før landsmøtene gjør endelige vedtak i vår. Partiprogrammene må i større grad svare på utviklingspolitiske spørsmål, mener Kirkens Nødhjelp.

– Vår gjennomgang illustrerer at de største partiene viser for liten interesse for sentrale utviklingspolitiske spørsmål, sier Ingrid Næss-Holm, leder for politikk og samfunn i Kirkens Nødhjelp.

Ansvarsfraskrivelse

Viktige områder som skatt og kapitalflukt, gjeldsslette, internasjonal handel, våpeneksport og en mer offensiv forvaltning av Oljefondet er knapt omtalt hos Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet.

Flere av de mindre partiene kan derimot vise til mye god utviklingspolitikk.

 Utviklingspolitikk kan ikke være en særinteresse forbeholdt mindre partier. De store partiene begår en ansvarsfraskrivelse hvis de overser utviklingspolitikken på denne måten, sier Næss-Holm.

Må løfte blikket

FNs bærekraftsmål, vedtatt i 2015, staker ut kursen for en mer bærekraftig og rettferdig verden innen 2030. Disse målene er nå førende for den brede internasjonale utviklingsagendaen. Foran høstens stortingsvalg ser vi samtidig en turbulent verden rundt oss, med krig, kriser og politisk uro.

– Det er viktigere enn noen gang at norsk politikk løfter blikket og setter verden på agendaen. De norske partiene må vise at de vil jobbe for at Norge fortsatt skal være et foregangsland i internasjonal utviklingspolitikk, sier Ingrid Næss-Holm i Kirkens Nødhjelp. 

Se oversikten vår her

Publisert: