Ekstraordinær innsats kreves i Syria og nabolandene

11 organisasjoner har gått sammen om tre forslag til hva Norge bør gjøre i nærområdene, i Europa og på hjemmebane.

Generalsekretær Anne-Marie Helland har vært i flyktningleire i Serbia.
Generalsekretær Anne-Marie Helland har vært i flyktningleire i Serbia.
Kirkens Nødhjelp, Flyktninghjelpen, Røde Kors, CARE, Den norske kirke, Norsk Folkehjelp, Redd Barna, Amnesty, NOAS, Caritas og Atlas-alliansen krevde i vår flere syriske kvoteflyktninger og mer støtte til Syria og nærområdene. Nå har de elleve organisasjonene gått sammen om tre nye forslag til hva norske myndigheter bør gjøre i møte med den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. 

Dette er de tre forslagene:
  1. Norge må bevilge 3 milliarder til Syria og nabolandene i neste års statsbudsjett.
  • Økningen fra i år på 1,75 milliarder må hentes utenfor bistandsbudsjettet, gitt den ekstraordinære globale flyktningsituasjonen 
 2.  Alle må bidra til den nasjonale dugnaden for syriske flyktninger.
  •  Frivillighets-Norge og den enkelte må delta og bidra.
  •  Kommunene må legge til rette for bosetting av flere flyktninger.
  • Vi trenger alternative bosettingsmodeller – som selvbosetting og pålegg til kommunene - slik at flyktningene ikke blir sittende årevis på vent i statlige mottak.
3.  Norge må ta aktiv del i en felles europeisk innsats for syriske flyktninger. 
  • Vi må følge Tysklands eksempel og ikke returnere syrere til landet de først kom til i Europa. 
  • Europa må ta et felles ansvar for humanitær assistanse og bosetting av flyktningene i Europa.

 

Les mer om vårt arbeid i Syria

Publisert: