Forbereder nødhjelpsoperasjon i Haiti

Kirkens Nødhjelp forbereder seg på nødhjelpsoperasjon i Haiti etter at orkanen «Matthew» traff landet tirsdag.

Stort omfang

- Nå har vi fått inn de første meldingene om til dels store ødeleggelser der orkanene har truffet land. Byer og landsbyer i de vestlige delene av landet er delvis ødelagt, delvis under vann. I Port-au-Prince meldes det om flere ødelagte veier. Her frykter vi en forverring ettersom vannet stiger, sier Helland i Kirkens Nødhjelp.   

Anne-Marie Helland. Foto: Lucian Muntean / Kirkens Nødhjelp.
Anne-Marie Helland. Foto: Lucian Muntean / Kirkens Nødhjelp.

Provisoriske hus

Fortsatt lever titalls tusen mennesker i leirer som ble etablert etter jordskjelvet for over seks år siden. Telt og bølgeblikkhus er det første som går over ende i en kraftig orkan. Mange mennesker har nektet å la seg evakuere, fordi de frykter å bli frastjålet det de eier og har.

- Kirkene i Port-au-Prince har gjort kirkerommene om til evakueringssentre. Der er folk tryggere, men det har vært vanskelig å skaffe mat nok til de som kommer. Kirkene organiserer kirkerom som evakueringssentere i Port-au-Prince, men de mangler mat til alle. Det er alltid lokalbefolkningen som er først ute med å hjelp. Vi legger nå opp til en respons som støtter nasjonale krefter og ikke overkjører dem. På den måten bygger vi kapasitet for neste krise. Det har vi god erfaring med etter jordskjelvet i 2010, sier Helland.

Haiti utgjør den vestlige delen av øya Dominica.
Haiti utgjør den vestlige delen av øya Dominica.

Kirkens Nødhjelp har siden det voldsomme jordskjelvet i 2010 hatt kontor i landet, og jobber blant annet med å sikre tilgang til rent vann og gode sanitærløsninger. Dette blir det etter all sannsynlighet et omfattende og akutt behov for nå.

Kolera-fare

- De enorme nedbørsmengdene som er varslet vil skape mye overflatevann og kan forårsake jordskred. Kloakk og rørsystem vil ikke kunne ta unna alt vannet, og dermed kan den farlige blandingen av kloakk og regnvann skape akutt fare for smittsomme sykdommer, sier Helland.

Etter jordskjelvet i 2010 brøt det ut kolera i Haiti. Så langt er 9000 mennesker døde av epidemien, og ødeleggelsene etter orkanen «Matthew» kan forverre situasjonen.

Kirkens Nødhjelp jobber sammen med søsterorganisasjonene engelske Christian Aid, tyske Diakonische Katastrophenhilfe, Det Lutherske Verdensforbund og lokale organisasjoner i ACT-alliansen; det internasjonale Kirkens Nødhjelp. 

Pressevakt

Tlf: 932 42 493
E-post: Presse@nca.no

Pressevaktnummeret er kun for journalister/media.

 

Les mer om vårt arbeid i Haiti

Publisert: