Hva er din internasjonale hjertesak? Ta vår sakomat!

I år er det valg, og i år er det bare ni år til FNs bærekraftsmål skal være oppnådd. I tillegg haster det mer enn noen gang å få kuttet klimagassutslippene. Vi er inne i handlingens tiår, og dette stortingsvalget blir viktig.

Kirkens Nødhjelp jobber for å få internasjonale spørsmål høyere opp på dagsorden i valgkampen. Det er mange saker i norsk politikk som får konsekvenser langt utenfor våre landegrenser. Det gjelder reglene for norsk våpeneksport, størrelsen på klimagassutslippene, hva Norge gjør for å sikre en rettferdig vaksinefordeling internasjonalt, og mye, mye mer. Vi sier at valget også er et verdensvalg.  

Til årets valgkamp har vi laget en utradisjonell valgomat om noen av de viktigste internasjonale sakene i vår tid. sakomaten får du spørsmål som: Hva bør være Norges hovedprioritering for å nå bærekraftsmålene innen 2030? Hvilken historisk begivenhet mener du er viktigst? Hvem ville du stått fast i heisen med? Basert på hva du har svart, ender du opp med en av de internasjonale sakene Kirkens Nødhjelp mener er viktigst i denne valgkampen. 

Til slutt kan du klikke deg videre til mer informasjon om den aktuelle tematikken, og ikke minst til mer informasjon om hva partiene mener om saken. Denne informasjonen er basert på vår rapport Hvilke partier har den beste utviklingspolitikken? En vurdering av partienes programmer (2021-2025). 

Godt verdensvalg! 

Les mer valget her

Publisert: