Kolera øker globalt som følge av klimakrisen

Klimaendringer som tørke, flom og orkaner rammer fattige land hardt, men fører også til en global bølge av kolerautbrudd. I mange land der Kirkens Nødhjelp jobber øker nå smitten.

MicrosoftTeams-image (3).png

Sykdommer sprer seg: Fire måneder etter flommen i Pakistan er de humanitære behovene fortsatt enorme. Sykdommer sprer seg i de oversvømte områdene. Flommen er den verste i landets historie. Foto:: Håvard Bjelland Kirkens Nødhjelp.

Nesten 800 millioner mennesker lever uten tilgang til rent vann - av årsaker som tørke, flom eller krig. Mer ekstremvær truer tilgangen til rent vann og øker faren for infeksjonssykdommer. Det kan få katastrofale følger om ikke klimaendringene bremses.

I flere land der Kirkens Nødhjelp jobber ser vi at kolera øker. WHOs oversikt viser blant annet at sykdommen er på fremmarsj i land som Etiopia, Sør-Sudan, Libanon og krigsherjede Syria.

Kolera smitter først og fremst gjennom urent vann. Vann forurenses lettest i tettbygde områder der sanitær infrastruktur er dårlig, og der det mangler tilgang til rent vann - som i områder med krig og etter naturkatastrofer.

WHO anslår 2-3 millioner koleratilfeller med 100 000-120 000 dødsfall årlig. De fleste av tilfellene ville vært avverget med enkel behandling. Det farlige ved kolera er det svært store væsketapet som oppstår innen kort tid. Spesielt hos barn i fattige land er dette farlig. De aller fleste med kolera trenger derfor umiddelbart å dekke tapet av vann og salter fra kroppen for å bli friske.

MicrosoftTeams-image.png

Kolerautbrudd øker i verden: Verdens helseorganisasjon (WHO) melder om en urovekkende økning i kolerautbrudd. Sykdommen kan være dødelig uten behandling, og rammer mange sårbare i fattige land. Illustrasjon: WHO..

Her kan du lese hvordan kolera nå øker i landene vi jobber i, og hva vi gjør:

Malawi:

I Malawi stenger skolene i frykt for videre spredning av den svært smittsomme sykdommen. Totalt er det nå registrert 557 dødsfall i landet. Urent vann og dårlige sanitære forhold nevnes som hovedårsakene.

Haiti:

– Kolerasituasjonen i landet er kritisk og svært krevende med tanke på å begrense antallet smittetilfeller. Men paradoksalt nok har «lockdown» i Haiti bidratt til at smitteøkningen ikke ble så stor som man først fryktet, sier landdirektør for Kirkens Nødhjelp i Haiti, Prospery Raymond.

I Haiti sørger vi for å dele ut informasjon på skoler og markedsplasser om faren for kolerasmitte. Vi deler også ut hygieneartikler til de mest trengende for å forhindre videre smitte.

Les også Kolera, kriser og håp i Haiti

Pakistan:

WHO advarer også om sykdomskrise etter den verste flomme som noensinne har rammet Pakistan. Over 33 millioner mennesker ble rammet av flommen og 1800 mennesker mistet livet. 20 millioner mennesker lever fortsatt under svært vanskelige forhold. Mange har ikke tak over hode, mat eller tilgang til rent vann. I tillegg er faren for alvorlige sykdommer stor. Sykdommer som kolera, dengue, alvorlig diaré og malaria truer nå den flomrammede befolkningen. I tillegg er det rapporter om tilfeller av skabb, spesielt hos barn som leker i flomvannet.

I Pakistan er Kirkens Nødhjelp i gang med en respons for å hjelpe de som er rammet av flommen. Vi bidrar blant annet med rent vann, enkle toalettfasiliteter, midlertidig husly og tiltak for å begrense spredningen av vannbårne sykdommer.  

Syria:

I Syria truer det største utbruddet av kolera på flere tiår nå millioner av mennesker som allerede kjemper for å klare seg etter 11 år med krig og konflikt, fattigdom og sult.

– Det haster for å unngå en massiv epidemi og store tap av menneskeliv, sier Benedicte Hafskjold, Kirkens Nødhjelps landdirektør for Syria.

I tidsrommet mellom 25. august og 10. desember er det ifølge OCHA blitt registrert 61.671 mistenkte koleratilfeller og 100 dødsfall. Spredningen skjer i alle av landets provinser, og allerede er dette de høyeste tallene på flere tiår i et land hvor majoriteten av befolkningen lever i fattigdom og er avhengig av nødhjelp for å overleve.

– En stor andel av Syrias befolkning lever under ekstremt vanskelige levekår. De bor tett på hverandre, har dårlig ernæring og mangler tilgang på rent vann og toaletter. I tillegg er store deler av landet rammet av tørke og vannmangel. Kombinasjonen av alt dette gjør at smitten nå spres raskt, sier Hafskjold.

– Et svært svekket helsesystem gjør at syke, og særlig barn, ikke får den hjelpen de trenger i tide. Vi vet at tilgang til rent vann og grunnleggende helsehjelp er det viktigste for å forebygge og bremse et kolerautbrudd - men mangelen på dette er prekær.

– Skal vi stanse dette og unngå en massiv epidemi, så haster det. Nå teller hver dag, sier Hafskjold om situasjonen i Syria.

Håp i en dråpe vann

Mennesker kan overleve lenge med lite eller ingen mat, men mangel på rent vann tar liv i løpet av kort tid.

Kolera og andre vannbårne sykdommer følger ofte i kjølvannet av en katastrofe. Vannforsyninger ødelagt av klimakriser og vannpumper og rørledninger bombet og skutt i stykker i krig er to eksempler.

I katastrofeområder og på flukt fra tørke og konflikt fører vannmangel, urent vann og dårlige sanitærforhold til spredning av smittsomme sykdommer, spesielt diarésykdommer som kolera. Da er det ikke nok å sørge for rent drikkevann. Rene og trygge toaletter og hygieneartikler er sammen med rent vann kjernen i Kirkens Nødhjelps katastroferespons og en viktig del av vårt forebyggende vannarbeid.

Personlig hygiene handler også om verdighet. God helse og verdighet gir mennesker håp for fremtiden og initiativ til å håndtere de utallige utfordringene i en katastrofesituasjon.

Støtt årets fasteaksjon, Håp i en dråpe vann, vipps til 2426.

MicrosoftTeams-image (1).png

Mer ekstremvær: Klimaendringen truer tilgangen til rent og trygt vann og øker faren for infeksjonssykdommer. Det kan få katastrofale følger om ikke klimaendringene bremses.
Foto: Håvard Bjelland Kirkens Nødhjelp.

Fakta om kolera:

  • Kolera er en bakteriesykdom som kan medføre kraftig diaré.
  • Kan på kort tid medføre store epidemier i områder med dårlige sanitære forhold.
  • Kolera forårsakes av bakterien Vibrio cholerae.
  • Bakterien spres først og fremst gjennom forurenset drikkevann, og opptrer særlig i områder med dårlige sanitære forhold.
  • Den viktigste behandlingen er tilføring av væske.
  • I de fleste tilfellene er behandling med tilstrekkelig drikke og salter tilstrekkelig.
  • For alvorlige tilfeller kan det være nødvendig med intravenøs (i blodåre) væsketilførsel, i alle fall i den første delen av sykdommen. Vanligvis den syke er betydelig inntørket.

Kilde: NHI

 

Publisert: