Krigens tause våpen

Hva er seksuell vold, og hvilke skader skaper det?

Den livsviktige hjelpen når livet er på sitt mørkeste

Den livsviktige hjelpen når livet er på sitt mørkeste

En mann står bøyd over en benk. Han er konsentrert. Under den blå operasjonsduken ligger det en kvinne. Mannen rekonstruerer et ødelagt underliv. Syr sammen det som ble ødelagt da en kniv ble stukket opp i kvinnens kjønnsorganer. Hun har klart å komme seg til sykehuset til Doktor Denis Mukwege, som altså nå står bøyd over henne. Det er Doktor Mukwege som står bøyd over benken. Han er konsentrert. Han redder liv, midt i en av verdens verste konflikter for kvinner og jenter.

De landene hvor seksuell vold er mest utbredt, er ofte også de landene som har dårligst behandlingstilbud til de som overlever seksuell vold. I de fleste land som er i konflikt, eller som nylig har kommet ut av en konflikt, mangler det et rammeverk for å kunne tilby hjelp til de som har overlevd for seksuell vold42. Kongo, Somalia, Sør-Sudan og Syria er noen eksempler på land hvor helsetilbudet er svært mangelfullt, og hvor det er store områder der myndighetene har liten eller ingen kontroll.

Hjelpen som tilbys de overlevende i disse landene er i hovedsak basert på innsats fra lokale og internasjonale organisasjoner eller private aktører. Behovene til de overlevende er mange. Alt fra psykososial hjelp til kirurgiske inngrep, økonomisk og juridisk hjelp, er nødvendig for at de overlevende skal klare å komme seg videre. Ofte har ofrene flere kryssende behov, noe som også stiller krav til tilbudet som ofrene ideelt sett bør bli tilbudt.

Mangelen på behandling kan gi langvarige plager, og det kan også påvirke omgivelsene til de overlevende negativt. Et seksuelt overgrep kan gi utslag på tvers av generasjoner om ikke skadene reduseres.

Neste kapittel:

En verden uten seksuell vold - hvordan?

Tilbake