Krigens tause våpen

Hva er seksuell vold, og hvilke skader skaper det?

Krigens tause våpen

Krigens tause våpen

- Tre menn voldtok meg etter tur. Etter at den tredje hadde voldtatt meg tok han militærjakka si, surret den rundt geværmunningen, stakk geværet inn i meg og skjøt. Det ble som en bombe som ødela hele underlivet mitt. Jeg skrek og broren min kom til for å hjelpe. De forsøkte å presse han til å voldta meg, og truet med å drepe ham. Han nektet, så de parterte broren min foran øynene mine. De hugget ham i stykker, forteller Kika Ngalja til Kirkens Nødhjelp. Hun ble et offer for grov seksuell vold i Den demokratiske republikken Kongo, hvor det lenge har vært konflikt. Kika mottok i ettertid hjelp gjennom Kirkens Nødhjelps partnere, og driver i dag sin egen lille bedrift.

På skolen lærte vi om hvordan de barbariske vikingene reiste med båter til England, plyndret og voldtok. Vi har hørt om nazistenes brutale metoder under Den andre verdenskrig, deriblant voldtekter og sex-slaveri1. Også under folkemordet i Rwanda og den etniske rensingen i det tidligere Jugoslavia var seksuell vold svært utbredt, og det var disse sistnevnte hendelsene som satte seksuell vold på den internasjonale agendaen for alvor2.

I oktober 2000 skulle vendepunktet i arbeidet mot seksuell vold mot kvinner komme. Da vedtok Sikkerhetsrådet resolusjon 1325. Her understrekes viktigheten av kvinners rolle for å forebygge og finne løsninger på konflikter. Kvinner er sentrale i fredsarbeid, humanitær respons og oppbyggingsarbeidet som skjer i perioden etter en konflikt. Den understreker også at alle parter i en konflikt skal gjennomføre spesielle tiltak for å beskytte kvinner og jenter mot kjønnsbasert vold, spesielt voldtekter og andre former for seksuell vold.3

For seksuell vold i krig og konflikt finnes ikke bare i historiebøkene. Seksuell vold skjer også i dag, og i økende grad i krig og konflikt. Fortsatt voldtas mange kvinner og jenter, men også noen menn og gutter, av soldater og væpnede grupper. I tillegg er mørketallene enda større. Verden har så langt ikke klart å begrense omfanget av seksuell vold, og rettssystemet er i for mange tilfeller ikke solid nok til at de ansvarlige blir stilt til ansvar. Derfor er det for ofte de overlevende som må ta straffen i form av stor skam, neglisjering og fordømmelse fra samfunnet.

Seksuell vold blir strategisk brukt av væpnede grupper i ulike deler av verden. Det er ment å ydmyke offeret, utøve makt, spre frykt og bevisst skade. Seksuell vold har også blitt en form for terror, der tilfeldige og uskyldige mennesker blir utsatt for dødelig vold, gjengvoldtekter og andre former for seksuelle overgrep5.

Flere væpnede grupper bruker seksuell vold som en bevisst strategi i sitt virke. Terrororganisasjonen «Den islamske stat» har for eksempel utlyst en såkalt fatwa, der det blir slått fast at seksuelt slaveri er lov, og at de hellige muslimske skrifter rettferdiggjør slik seksuell vold6. Og i Kongo er gjengvoldtekter og sex-slaveri et våpen som væpnede grupper jevnlig tar i bruk7.

Neste kapittel:

Kvinnene, jentene, mennene, guttene

Tilbake