Krigens tause våpen

Hva er seksuell vold, og hvilke skader skaper det?

Kvinnene, jentene, mennene, guttene

Kvinnene, jentene, mennene, guttene

Jeanine var 29 år, gift og hadde fem barn da det skjedde. I løpet av en natt ble livet hennes snudd på hodet. Hun lå og sov da banditter brøt seg inn i huset hennes. De tok seg til rette og voldtok Jeanine. Mannen hennes forsøkte å forsvare henne, men måtte til slutt flykte. Barna ble sittende i en krok og se sin mor bli voldtatt av voldelige og fremmede menn. I tiden etterpå, før Jeanine etterhvert fikk hjelp, klarte hun ikke å forlate hjemmet sitt eller ta vare på barna. Mannen forlot henne, og hun var etterlatt alene, med sårene, frykten og traumene etter den natten da livet ble snudd på hodet.

Kvinner og jenter er de som oftest er utsatt for seksualisert vold8. Kampen mot seksualisert vold har også blitt et av de mest sentrale punktene i FNs arbeid for kvinners rettigheter i krig og konflikt.

Kvinner og jenter er ekstra utsatt for seksuell vold fordi de oftere er ofre for sex-slaveri, prostitusjon, menneskehandel og tvangsekteskap. I flere av landene hvor seksuell vold er utbredt, er også barneekteskap vanlig. Kvinner som har blitt voldtatt, kan bli gravide og sitte igjen med ansvaret for «et barn fra fienden» som ingen vil ha noe med å gjøre. De kan forsøke å foreta farlige aborter som skader dem og som kan føre til død. Dette kan skape ytterligere traumer og langvarige post-traumatiske lidelser. Jenter og kvinners reproduktive helsebehov blir sjelden ivaretatt, prevensjon blir sjelden brukt ved voldtekt, og de påføres ofte HIV og andre seksuelt overførbare sykdommer.

Barn – både jenter og gutter – er en annen gruppe som er spesielt utsatt for seksuell vold og overgrep. I noen områder kan så mange som 80 prosent av de som er utsatt for seksuell vold være under 18 år9. Barn blir ofte brukt som trofeer, og tas til fange som sex-slaver av væpnede grupper. Barn er også utsatt for menneskehandel, prostitusjon og overgrep fra personer som kan utøve makt mot dem.

I tillegg til de psykiske skadene av seksuell vold, kan også de fysiske og medisinske følgene bli ekstra alvorlige for barn, særlig jenter, som fortsatt ikke er helt ferdig utviklet og vil ta skade av graviditet, svangerskap og fødsel. Deres reproduktive organer kan bli ødelagt for livet, og barna som er utsatt for overgrep er også utsatt for HIV-smitte og andre seksuelt overførbare sykdommer10.

Selv om kvinner og jenter er gruppene som oftest blir nevnt som ofre for seksuell vold, er det også mange menn og gutter som blir utsatt for denne typen vold. Stigmatiseringen av disse kan være omfattende og de kan bli anklaget for ikke å være «ekte menn».

En studie fra Kongo viser at 39,7 prosent av kvinnene i landet hadde opplevd seksualisert vold, mens 23,6 prosent av mennene hadde opplevd det samme11. I krig og konflikt blir seksuell vold brukt som en metode for å ydmyke, og ikke nødvendigvis for å oppnå en seksuell tilfredstillelse. Seksuell vold kan for eksempel brukes som en form for tortur mot mannlige fanger12.

Neste kapittel:

De 90 prosentene ingen hører om

Tilbake