Nødhjelpen må gjennom lokale organisasjoner i Syria

Evalueringer viser at nødhjelpen til Syria blir mer effektiv hvis vi arbeider gjennom og styrker lokale og nasjonale aktører.

- Når ansatte i de lokale organisasjonene vi samarbeider med i Syria går på jobb, sier de farvel til familiene sine. Dette er mennesker som går på jobb med livet som innsats, for å distribuere nødhjelp i noen av verdens farligste områder, sier Kirkens Nødhjelps seksjonsleder for Midtøsten og Asia Margrethe Volden.

Våre lokale partnere er til stede i 12 av 14 fylker i Syria. Det gir oss en unik tilgang til områder som er svært vanskelige for internasjonale organisasjoner å operere i. Takket være vår tilstedeværelse gjennom lokale organisasjoner, kunne vi som første organisasjon yte nødhjelp etter evakueringen av Homs i 2014.

- Ved å arbeide med og investere i lokal kapasitet er vi raskere, rimeligere og mer treffsikre i arbeidet. Og vi når områder hvor internasjonale organisasjoner ikke har tilgang. Derfor er denne prioriteringen et viktig krav ved siden av at FNs appell må svares til fulle med langsiktige midler, sier Volden.

En flyktning fra Syria fyller vanndunken sin i en flyktningleir i Libanon. Foto: Arne Grieg Riisnæs/Kirkens Nødhjelp

Best resultater

Nødhjelpsarbeid der lokalbefolkningen har eierskap og ansvar viser gode resultater: All erfaring vi har samlet oss gjennom arbeidet inne i Syria under denne krigen, viser at de lokale partnerne våre ser hvor nøden er og hvor det er huller i hjelpen. De vet hvor sivilbefolkningen lider mest og hva som trengs på et tidlig stadium og kan derfor være effektive i hva og hvordan hjelpen best når ut.

De viser også vei i å håndtere å jobbe konfliktdempende ved å møte behov ut fra deres lokale kunnskap. Vi sparer tidkrevende registreringer og tillatelser siden våre partnere allerede var etablert og har et sosialt arbeid på tvers av kultur og religion gående i landet fra før krigen.

Anerkjenn religiøse aktører!

Evaluering etter fem års arbeid med krigen i Syria viser at nødhjelpen lokale partnere har satt ut i livet sammen med oss når flere til lavere kostand og med mindre administrasjon. En av grunne er at dette arbeidet bygger på og benytter seg av et nettverk av frivillige og lokale organisasjoner.

- Derfor er det viktig at giverland anerkjenner religiøse aktører og lokale trosbaserte organisasjoner som viktige representanter for befolkningen og medspillere som kan formidle nødhjelp under krigen og ikke minst når man skal bygge opp igjen etter krig, sier Volden. 

Les mer om Kirkens Nødhjelps arbeid i Syria

Publisert:

Gi en gave

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Fast månedlig betaling med:

eller
Gaven din kan gi 0 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned
Akkurat nå er behovene for nødhjelp akutte i