Hemmeligholdet rammer verdens fattige hardest

Hemmeligholdet som avsløres gjennom Panama Papers, gjør kapitalflukt og skatteunndragelser mulig. Dette rammer verdens fattigste hardest.

Skatteunndragelser og kapitalflukt forsterker de økende økonomiske forskjellene i verden. Det er mennesker i utviklingsland som rammes hardest. Fattige land mister enorme summer de kunne brukt på velferdstjenester til befolkningen, sier generalsekretær Anne-Marie Helland.

En demonstrasjon for å få en slutt på kapitalflukten fra afrikanske land under lanseringen av kampanjen "Stop the Bleeding" i Nairobi.
En demonstrasjon for å få en slutt på kapitalflukten fra afrikanske land under lanseringen av kampanjen "Stop the Bleeding" i Nairobi.

Den afrikanske kampanjen "Stop the bleeding", ledet blant annet av Kirkens Nødhjelps partner Afrodad, sier at Afrika mister minst 400 milliarder kroner hvert år i ulovlig kapitalflukt. Dette kunne betalt for 150 000 skoler, 50 toppmoderne sykehus eller 56 millioner kilometer vei, fortsetter Helland.

Velkjent problematikk

Politikerne har visst om dette lenge, men disse avsløringene viser at de ikke har klart å handle. Den norske regjeringen prioriterer ikke kamp mot hemmelighold og skatteunndragelser høyt nok. Regjeringen må få på plass eierskapsregistre som er offentlig tilgjengelig og sørge for automatisk utveksling av informasjon mellom skattemyndigheter, også i utviklingsland, sier Helland.

Til tross for at det er utviklingsland som rammes hardest av kapitalflukt, har ikke verdens ledere prioritert disse landenes interesser. Utviklingsland har blitt forvist til andre rad i OECD, ikke rundt bordet i FN, når løsninger mot skatteunndragelse og kapitalflukt har vært diskutert, avslutter Helland.

Les også om vårt seneste opprop mot kapitalflukt

Publisert: