Tanzania i endring: Ett år før nye valg

WWF Norge og Kirkens Nødhjelp inviterer, i samarbeid med CARE-Norge, til seminar om Tanzania, for å diskutere demokrati, menneskerettigheter, miljø og næringsliv i en kritisk fase for et av Norges viktigste samarbeidsland for bistand fredag 31. oktober.

Tanzania er rikt på naturressurser, men inntekter som kunne kommet fattig lokalbefolkning til gode, havner ofte i lomma på store internasjonale selskaper.
Kirkens Nødhjelp driver et utstrakt arbeid både i og utenfor Tanzania for å sikre at flere av inntektene fra rike naturressurser kommer den fattige lokalbefolkningen til gode og ikke havner i lommen til store, internasjonale selskaper. Foto: Greg Rødland Buick/Kirkens Nødhjelp
Med store gassfunn, utforming av ny grunnlov og president- og parlamentsvalg som bakteppe, knyttes det stor spenning til de økonomiske og politiske utsiktene i Tanzania.
 
Kirkens Nødhjelp og WWF-Norge er de to største norske frivillige organisasjonene i landet, som sammen ønsker å belyse utfordringene og mulighetene i denne kritiske fasen av Tanzanias historie. Vil Norges nye næringslivsinteresser være i konflikt med vårt bistands- og miljøengasjement?
 
Sted: Festsalen, Håndverkeren, Rosenkrantzgate 7, 0159 Oslo
Tid: Fredag 31. oktober kl. 09-16
 
Påmelding til seminaret gjøres ved å sende en e-post med navn og eventuell organisasjonstilhørighet til avi@nca.no
 
På seminaret vil tre ledende representanter fra tanzanianske organisasjoner dele sine erfaringer og komme med forslag til hvordan Norge kan bidra til en positiv utvikling i landet: 
 
  • Mzuri issa Ali, programkoordinator i Tanzania Women’s Media Association, partner med Care-Norge
  • Zubery Mwachulla, leder for Mazingira Network Tanzania (MANET), paraplyorganisasjon for 71 miljøorganisasjoner i Tanzania 
  • Silas Olan'g, Senior Regional Associate (Africa), Natural Resource Governance Institute 
Statssekretær i Utenriksdepartementet Hans Brattskar, og leder av Stortingets energi- og miljøkomité Ola Elvestuen er blant politikerne som vil delta.
 
 
- Tanzania er på vei inn i en ny tidsalder hvor utenlandske investeringer, ikke minst fra norske selskaper, kan komplementere bistanden og være med på å skape nye arbeidsplasser og utvikling lokalt. Konferansen vil belyse den rollen frivillige organisasjoner har i å sikre at den økonomiske veksten blir til nytte for alle innbyggerne og ikke bare en liten elite. Norge har en viktig rolle i å bygge organisasjonenes evne til å sikre at ressurser og inntekter deles og at investeringer skjer på en bærekraftig måte, sier Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.
 
- WWF er glade for at Tanzania nå opplever vekst og investeringer som kan gi framgang. Samtidig må utviklingen i Tanzania også være bærekraftig i et langsiktig perspektiv, og ikke gå på bekostning av landets helt unike naturverdier. WWF styrker lokale miljøorganisasjoner sør i landet, hvor Statoils største investeringer er, for å sikre at virksomheten ikke skader natur og lokalsamfunn. WWF jobber også med organisasjoner og lokalsamfunn andre steder i landet for å bekjempe den økende miljøkriminalitet knyttet til ulovlig og uforsvarlig høsting av truede dyr og ødeleggelse av viktige naturområder, sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF-Norge.
 
Vel møtt på seminar!
 
Påmelding gjøres ved å sende en e-post med navn og eventuell organisasjonstilhørighet til avi@nca.no.
 

Les mer om vårt arbeid i Tanzania

Publisert: