To år etter angrepet på Gaza:

Blokaden av Gaza hindrer gjenoppbygging og øker faren for ekstremisme, mener Kirkens Nødhjelp.

Gazas ungdommer har opplevd tre kriger og levd under blokade i ni år. For dem er israelerne noen som bomber dem og hindrer dem i å leve normale liv. De vet at de ikke er offer for en naturkatastrofe, men en ønsket politikk. Det fører til at en hel generasjon vokser opp med et hat mot israelere. Dette hatet kan utnyttes av ekstremister som IS, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

– Å heve blokaden er den eneste løsningen for å få fart på gjenoppbyggingen og for at folk skal få tilgang til elementære tjenester som de så desperat trenger. Da kan Gazas ødelagte økonomi komme seg igjen, og frustrasjonen kan avta. Som utenriksminister Brende har sagt: Å holde en hel befolkning innesperret og på sultegrensa øker ikke sikkerheten for Gazas naboer, sier Helland.

Sammen med andre internasjonale organisasjoner som arbeider i det okkuperte Palestina slår Kirkens Nødhjelp alarm om den manglende fremdriften i gjen­oppbyggingen av Gaza, som følge av de strenge israelske restriksjonene på import av nødvendige byggematerialer.

Det er to år siden angrepet på Gaza. Som et resultat av krigen og den ni år lange blokaden har 75.000 palestinere i Gaza fortsatt ikke noe hjem å vende tilbake til. Bare 10 prosent av de 11.000 hjemmene som ble totalskadd i løpet av 51 dagers bombing, har blitt gjenoppbygd.

Krigen kostet 1 492 sivile palestinere livet, inkludert 551 barn. Fortsatt ligger mye av den lille kyststripen i ruiner. Hele nabolag er uten tilknytning til vann- og kloakknett, og ødelagte sykehus og klinikker har ennå ikke blitt bygd opp igjen.

- Da våpenhvilen trådte i kraft, lovet verdens ledere å arbeide for en varig og bære­kraftig utvikling for palestinerne i Gaza. Dessverre ser man lite av disse løftene i praksis. Vi oppfordrer verdens ledere til å leve opp til sine forpliktelser og presse på for å få en umiddelbar slutt på blokaden. Hvis ikke blokaden blir hevet, har palestinerne i Gaza ingen mulighet til å leve i frihet, verdighet og sikkerhet, sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-Marie Helland.

Den over ni år gamle blokaden har kvalt Gazas økonomi. Sysselsettingen i privat sektor har stupt uten muligheten til å selge varer til markeder utenfor Gaza. Den generelle arbeidsledigheten er i dag på over 40 prosent, og ledigheten blant ungdom er en av verdens høyeste. Blokaden er ulovlig ifølge internasjonal humanitær rett.

- Det er en kollektiv straff for en hel befolkning. Bare en øyeblikkelig opphevelse av blokaden kan bidra til sikkerhet for både den palestinske og den israelske befolkningen, sier Helland.

 

Les mer om vårt arbeid i Palestina her

Publisert: