Forståelse bryter voldsspiralen

Voldtekt er et krigsvåpen. Hvordan kan noen gjøre noe så voldsomt? Forståelsen av maskulinitet kan være svaret.

– Å være mann er for mange det samme som å være dominerende. Menns verdi ligger å være den sterke. Bare slik kan vi forstå hvordan menn er i stand til å utføre disse ugjerningene, sier Anthony Keedi, som er psykolog for et maskulinitetsprosjekt Kirkens Nødhjelp støtter i Libanon. 

Keedi jobber for Abaad, en organisasjon i Libanon som jobber med utvikling og problemstillinger knyttet til kjønn. Det er nesten umulig å få disse mennene i tale, for noe mer tabu enn voldtekt av menn i en patriarkalsk kultur, er det nesten ikke mulig å finne. 

– Vi kan ikke snakke om det direkte. Vi må inn i lokalsamfunnet og snakke om vold eller stress generelt, og da treffer vi dem. Etter hvert som vi oppnår tillit kan vi starte med arbeidet rundt kjønn og maskulinitet. Disse ville aldri ha oppsøkt hjelp på egen hånd, sier Keedi.

Les mer om kjønnsbasert vold her

Vond spiral

Negativ maskulinitet preget av vold og overgrep er særlig et problem i krig og konflikt.

– Vi vil verken forstå eller løse problemet uten at vi får disse menneskene i tale, sier Keedi.

Kirkens Nødhjelp har møtt to menn Libanon, som forteller om overgrep. Den ene er en tidligere overgriper som snakker om sine egne grusomheter. Volden startet med vold mot ham selv – fra faren. 

– Jeg liker godt at han forteller om barndommen, for gutter som vokser opp med vold i hjemmet blir ofte selv overgripere. De blir hjernevasket. Når de gråter får de vite at de er svake, men de er ikke svake, de er barn, sier Keedi.

Han sier at når de ikke blir lyttet til, lærer de at de er verdiløse. Når de viser empati får de høre at det ikke er maskulint. Så tror de at det er noe galt med dem og at de må endre seg.

– Men det er ikke noe galt med dem, det er snakk om barnemishandling. Det er definisjonen av maskulinitet som er problemet, sier Keedi.

Et strategisk våpen

I kulturer som den libanesiske er det å være mann tett knyttet til det å være dominerende. Når menn utsettes for seksuelle overgrep blir de totalt overrumplet, for denne typen vold skal ikke skje mot menn. Derfor er det så demoraliserende.

Overgriperen som Kirkens Nødhjelp har møtt, forteller at de som ikke knakk sammen under tortur, knakk sammen etter voldtekt. En annen ble tvunget til å se på at en kvinnelig slektning ble voldtatt, og forteller hvor nedbrytende det var for hans maskulinitet, siden hans rolle som mann er å beskytte kvinner. 

– Voldtekt mot menn er et uhyre strategisk middel for å bryte ned menn, fordi det demaskuliniserer dem. Dette skaper ofte en voldsspiral fordi menn da reagerer med å ta til våpen for å hevne seg, noe som også ligger i kulturen. For å kutte spiralen må man starte med den tradisjonelle forståelsen av maskulinitet og redefinere den, sier Keedi. 

Abaad og Keedis prosjekter i Libanon har lykkes med å forbedre noe, men de mener at det ikke holder å endre holdninger på individnivå, hvis man virkelig skal endre kulturen.

– I Libanon er patriarkatet og negativ maskulinitet absolutt tilstedeværende selv om den væpnede konflikten er over. Endringer må komme nedenfra. Vi jobber med å få menn til å forstå at det å ikke være voldelig, ikke betyr at man er svak. Der har feministorganisasjoner gått i front og lært oss mye, sier han.

Publisert: